Korzystanie z ID

Atrybut id w HTML jest unikalnym identyfikatorem, który może być przypisany do dowolnego elementu HTML. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które umożliwia stylizowanie elementów za pomocą CSS, manipulowanie nimi w JavaScript, a także tworzenie bardziej dostępnych stron internetowych. W tej lekcji przyjrzymy się, jak korzystać z atrybutu id w praktyce, analizując jego zastosowanie w różnych kontekstach.

Przykład użycia ID w HTML

Poniższy kod demonstruje podstawowe użycie atrybutu id w połączeniu z CSS i JavaScript. Struktura dokumentu HTML zawiera kilka elementów, do których przypisane są unikalne identyfikatory. Następnie, używając CSS, stylizujemy te elementy. W końcu, z pomocą JavaScript, dodajemy interaktywność, reagując na zdarzenia użytkownika.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Korzystanie z ID w HTML</title>
  <style>
    #unique-text {
      color: blue;
      font-size: 20px;
    }
    #interactive-button {
      padding: 10px 20px;
      background-color: green;
      color: white;
      border: none;
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h3>Przykład tekstu z unikalnym ID</h3>
  <!-- Element z unikalnym ID -->
  <p id="unique-text">Ten tekst ma unikalne ID i został 
  ostylowany za pomocą CSS.</p>

  <h3>Interaktywny przycisk z użyciem ID</h3>
  <!-- Przycisk z unikalnym ID -->
  <button id="interactive-button">Kliknij mnie</button>

  <script>
    // Użycie JavaScript do dodania interaktywności
    const button = document.getElementById('interactive-button');
    button.addEventListener('click', function() {
      alert('Przycisk został kliknięty!');
    });
  </script>
</body>
</html>

Wyjaśnienie kodu

 • CSS: Używamy atrybutu id do ostylowania konkretnego tekstu i przycisku. Dzięki unikalności ID, stylizacja dotyczy tylko tych elementów, nawet jeśli na stronie znajdują się inne podobne elementy.
 • JavaScript: Przy pomocy getElementById(), odnosimy się do konkretnego elementu po jego ID, aby dodać do przycisku zdarzenie kliknięcia. To pokazuje, jak łatwo możemy manipulować elementami i dodawać interaktywność do strony internetowej.

Zastosowania ID

 • Stylizowanie: Umożliwia specyficzne stylizowanie elementów.
 • Manipulacja DOM: Ułatwia selekcjonowanie i manipulowanie elementami w JavaScript.
 • Nawigacja: Może być używane do tworzenia linków, które przewijają do określonych sekcji na stronie.

Podsumowanie

Atrybut id jest potężnym narzędziem w arsenale każdego twórcy stron internetowych. Jego unikalność na stronie umożliwia precyzyjne stylizowanie, efektywne manipulowanie elementami w JavaScript oraz tworzenie łatwych do nawigowania struktur dokumentów. Pamiętaj, aby używać ID z rozwagą, ponieważ nadmierne ich wykorzystanie może prowadzić do niepotrzebnie skomplikowanego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top