!important w CSS3

W CSS, deklaracja !important jest używana do nadania priorytetu pewnym stylom nad innymi, co może być przydatne w sytuacjach, gdy chcemy, aby określone style miały pierwszeństwo, niezależnie od innych deklaracji CSS. Jednakże, stosowanie !important powinno być ograniczone do wyjątkowych sytuacji, ponieważ może to utrudnić utrzymanie i debugowanie kodu CSS.

!important działa poprzez zignorowanie naturalnej kaskady w CSS, co oznacza, że styl oznaczony jako !important ma wyższy priorytet niż style bez tej deklaracji, nawet jeśli są one zdefiniowane później w arkuszu stylów.

Przykład użycia !important

W tym przykładzie przedstawimy, jak !important może zmienić sposób, w jaki są stosowane style, nawet jeśli naturalna kaskada sugerowałaby inaczej.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania !important w CSS3</title>
  <style>
    .text {
      color: blue; /* Domyślny kolor tekstu */
    }
    .important-text {
      color: red !important; /* Nadpisuje domyślny kolor tekstu */
    }
    /* Styl zdefiniowany później, ale bez !important */
    .text {
      color: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="text">Ten tekst będzie niebieski.</p>
  <p class="text important-text">Ten tekst będzie czerwony, 
  pomimo późniejszej deklaracji koloru na zielony.</p>
  <p class="text">Ten tekst będzie zielony, 
  ponieważ styl zielony jest zdefiniowany później w CSS.</p>
</body>
</html>

W tym przykładzie, choć druga deklaracja .text z kolorem green jest zdefiniowana później i naturalnie miałaby większy priorytet, użycie !important w klasie .important-text powoduje, że tekst pozostaje czerwony.

Wartości i ich zastosowanie

Deklaracja !important może być stosowana do dowolnej właściwości CSS, aby nadać jej priorytet. Oto kilka przykładów właściwości i wartości, do których można zastosować !important:

 • text-align: left | center | right | justify !important; – Określa wyrównanie tekstu.
 • display: none | block | inline | flex !important; – Kontroluje sposób wyświetlania elementu.
 • background-color: #F00 | rgb(255, 255, 255) !important; – Definiuje kolor tła elementu.
 • margin: 10px 5px !important; – Ustawia marginesy elementu.
 • padding: 5px !important; – Ustawia wewnętrzne odstępy (padding) elementu.

Podsumowanie

Stosowanie !important w CSS3 jest potężnym narzędziem, które pozwala na nadanie stylom wyższego priorytetu, ale należy używać go z rozwagą, aby nie komplikować kodu CSS. Najlepszą praktyką jest stosowanie !important tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, na przykład w sytuacjach, gdy nie mamy kontroli nad innymi arkuszami stylów, z którymi nasz CSS musi współpracować.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top