test strony

HTML (HyperText Markup Language) jest fundamentem każdej strony internetowej. To język znaczników używany do tworzenia i strukturyzowania sekcji na stronach internetowych. W tej lekcji omówimy podstawy dokumentu HTML, w tym strukturę dokumentu, znaczenie poszczególnych tagów, sekcje head i body, a także omówimy, co oznacza deklaracja <!DOCTYPE>.

Struktura dokumentu HTML

Dokument HTML składa się z kilku kluczowych elementów, które razem tworzą strukturę każdej strony internetowej. Poniżej znajduje się przykładowy kod prostego dokumentu HTML z komentarzami wyjaśniającymi poszczególne elementy.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Tytuł Twojej Strony</title>
   <style>
     body { font-family: Arial, sans-serif; }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h1>Moja pierwsza strona w HTML</h1>
   <p>To jest paragraf na mojej pierwszej stronie internetowej!</p>
  </body>
</html>


 • <!DOCTYPE html>: Deklaracja typu dokumentu. Informuje przeglądarkę, że dokument jest typu HTML5.
 • <html lang="en">: Element główny, który otacza całą zawartość strony. Atrybut lang określa główny język dokumentu.
 • <head>: Sekcja zawierająca metadane, linki do arkuszy stylów, skrypty i inne informacje, które nie są wyświetlane bezpośrednio na stronie.
  • <meta charset="UTF-8">: Określa kodowanie znaków używane przez dokument, zapewniając poprawne wyświetlanie tekstu.
  • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: Umożliwia poprawne skalowanie strony na urządzeniach mobilnych.
  • <title>: Tytuł strony wyświetlany na karcie przeglądarki.
 • <body>: Główna sekcja dokumentu, zawierająca treść widoczną dla użytkownika.
  • <h1>: Nagłówek najwyższego poziomu, używany do głównego tytułu sekcji lub strony.
  • <p>: Paragraf tekstu. Jest to podstawowy blok tekstu na stronie.

Co oznacza <!DOCTYPE>?

Deklaracja <!DOCTYPE> jest wymagana na początku każdego dokumentu HTML i nie jest tagiem HTML. Informuje przeglądarkę o wersji HTML, której ma użyć do renderowania strony. Dla HTML5, standardu używanego współcześnie, deklaracja ta jest prosta: <!DOCTYPE html>. Nie określa ona wersji, ponieważ HTML5 jest obecnie standardem.

Podsumowanie

Zrozumienie podstaw dokumentu HTML jest kluczowe dla każdego, kto chce tworzyć strony internetowe. Dokument HTML składa się z deklaracji typu dokumentu, elementu głównego html z sekcjami head i body. head zawiera metadane i linki do zewnętrznych zasobów, podczas gdy body zawiera treść strony widoczną dla użytkownika. HTML5 uprościł deklarację typu dokumentu, co ułatwia tworzenie nowoczesnych stron internetowych.

Scroll to Top