Operator Rest w JavaScript

Operator rest (...) pozwala na reprezentowanie nieskończonej liczby argumentów jako tablicę. Jest użyteczny w wielu scenariuszach, takich jak zbieranie pozostałych argumentów funkcji, destrukturyzacja tablic i obiektów. Operator rest jest nieoceniony w nowoczesnym JavaScript, ułatwiając pracę z dynamicznymi danymi i funkcjami o zmiennej liczbie argumentów.

Przykłady użycia operatora Rest

Poniższy przykład kodu ilustruje różne zastosowania operatora rest w JavaScript, zawarte w kompletnym pliku HTML.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Operator Rest w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia operatora Rest w JavaScript</h3>
  <script>
    // Przykład 1: Zbieranie pozostałych argumentów funkcji
    // Funkcja sumuje dowolną liczbę argumentów
    function sum(...numbers) {
      return numbers.reduce((acc, current) => acc + current, 0);
    }
    console.log(sum(1, 2, 3, 4)); // 10

    // Przykład 2: Destrukturyzacja tablic z pozostałymi elementami
    // Pobieranie pierwszego elementu i reszty tablicy
    const [first, ...restOfItems] = [10, 20, 30, 40];
    console.log(first); // 10
    console.log(restOfItems); // [20, 30, 40]

    // Przykład 3: Kombinacja z parametrami pozycyjnymi
    // Funkcja przyjmuje pierwszy parametr osobno, a resztę zbiera
    function separateFirstFromRest(firstParam, ...restParams) {
      console.log(`Pierwszy parametr: ${firstParam}`);
      console.log(`Pozostałe parametry: ${restParams}`);
    }
    separateFirstFromRest('alfa', 'beta', 'gamma'); // alfa, ['beta', 'gamma']

    // Przykład 4: Rest w destrukturyzacji obiektów (ES2018)
    // Pobieranie wybranych właściwości obiektu, reszta w nowym obiekcie
    let {brand, model, ...otherCarDetails} = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969,
      color: "red"
    };
    console.log(brand); // Ford
    console.log(model); // Mustang
    console.log(otherCarDetails); // { year: 1969, color: "red" }
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

Operator rest jest niezwykle przydatnym narzędziem w arsenale dewelopera JavaScript, umożliwiającym efektywne zarządzanie argumentami funkcji i destrukturyzację danych. Umożliwia łatwe zbieranie pozostałych elementów do tablicy, co czyni kod bardziej zwięzłym, czytelnym i elastycznym. Zarówno w destrukturyzacji obiektów, jak i tablic, operator rest okazuje się być kluczowym elementem nowoczesnego JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top