Lambdy w Pythonie

W Pythonie, lambda to mała anonimowa funkcja, która może przyjmować dowolną liczbę argumentów, ale może zawierać tylko jedno wyrażenie. Lambdy są szczególnie przydatne w przypadkach, kiedy potrzebujemy prostych funkcji do krótkotrwałego użycia, i nie chcemy definiować standardowej funkcji za pomocą słowa kluczowego def. W tym artykule przedstawimy różne przykłady użycia lambd w Pythonie, od prostych operacji matematycznych, jak dodawanie czy odejmowanie, do bardziej złożonych zastosowań.

Przykłady użycia lambd

Poniżej przedstawiam kod w Pythonie, ilustrujący różne sposoby wykorzystania lambda funkcji.

# Przykład 1: Dodawanie dwóch liczb
addNumbers = lambda x, y: x + y
print("Dodawanie: ", addNumbers(5, 3))

# Przykład 2: Odejmowanie dwóch liczb
subtractNumbers = lambda x, y: x - y
print("Odejmowanie: ", subtractNumbers(10, 5))

# Przykład 3: Mnożenie dwóch liczb
multiplyNumbers = lambda x, y: x * y
print("Mnożenie: ", multiplyNumbers(4, 5))

# Przykład 4: Dzielenie dwóch liczb
divideNumbers = lambda x, y: x / y
print("Dzielenie: ", divideNumbers(20, 4))

# Przykład 5: Sortowanie listy słów według długości
words = ['jabłko', 'banan', 'wisienka', 'truskawka']
sortedWords = sorted(words, key=lambda word: len(word))
print("Posortowane słowa: ", sortedWords)

# Przykład 6: Filtrowanie listy liczb - tylko parzyste
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
evenNumbers = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, numbers))
print("Tylko parzyste liczby: ", evenNumbers)

# Przykład 7: Mapowanie listy liczb - kwadraty liczb
squaredNumbers = list(map(lambda x: x ** 2, numbers))
print("Kwadraty liczb: ", squaredNumbers)

Opis przykładów

  1. Dodawanie i odejmowanie: Pokazuje prostą arytmetkę, taką jak dodawanie i odejmowanie, z użyciem lambd.
  2. Mnożenie i dzielenie: Ilustruje, jak wykonywać inne operacje matematyczne, jak mnożenie i dzielenie.
  3. Sortowanie listy słów: Demonstruje, jak lambda może być użyta jako klucz w funkcji sorted() do sortowania słów według ich długości.
  4. Filtrowanie listy liczb: Pokazuje, jak używać filter() z lambda do wybierania tylko parzystych liczb z listy.
  5. Mapowanie listy liczb: Ilustruje użycie map() z lambda do obliczania kwadratów liczb.

Podsumowanie

Lambdy w Pythonie oferują szybki i wygodny sposób na definiowanie małych anonimowych funkcji, które mogą być użyte tam, gdzie potrzebne są proste operacje lub przekształcenia danych. Dzięki ich składni, programowanie w Pythonie staje się bardziej wydajne i czytelne, zwłaszcza w przypadkach użycia funkcji wyższego rzędu, takich jak filter(), map() i sorted(). Użycie lambd pozwala na pisanie bardziej zwięzłego i eleganckiego kodu, co jest dużą zaletą w wielu scenariuszach programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top