Operatory logiczne

W JavaScript, operatory logiczne AND (&&) oraz OR (||) są często używane do kontrolowania przepływu programu oraz do tworzenia warunków. Operator AND zwraca true tylko wtedy, gdy obie strony porównania są true, natomiast operator OR zwraca true, gdy przynajmniej jedna strona porównania jest true. W tej lekcji przyjrzymy się, jak te operatory działają na różnych przykładach, wykorzystując console.log do demonstracji wyników.

Przykład kodu z operatorami AND oraz OR

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Operatory AND oraz OR w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia operatorów AND oraz OR</h3>
  <script>
    // Przykład 1: Operator AND (&&)
    console.log(true && true); // Wypisze 'true', ponieważ obie strony są 'true'
    console.log(true && false); // Wypisze 'false', ponieważ jedna strona jest 'false'
    console.log(false && true); // Wypisze 'false', ponieważ jedna strona jest 'false'
    console.log(false && false); // Wypisze 'false', ponieważ obie strony są 'false'

    // Przykład 2: Operator OR (||)
    console.log(true || true); // Wypisze 'true', ponieważ obie strony są 'true'
    console.log(true || false); // Wypisze 'true', ponieważ jedna strona jest 'true'
    console.log(false || true); // Wypisze 'true', ponieważ jedna strona jest 'true'
    console.log(false || false); // Wypisze 'false', ponieważ obie strony są 'false'
    
    // Przykład 3: Kombinacja operatorów
    console.log(true && false || true); // Wypisze 'true', (false || true) jest 'true'
    console.log(false || true && false); // Wypisze 'false', ponieważ (true && false) jest 'false'
  </script>
</body>
</html>

W przykładzie pokazano, jak operatory logiczne AND oraz OR są używane do ewaluacji wyrażeń logicznych. Ważne jest, aby pamiętać o priorytecie operatorów: operator AND ma wyższy priorytet niż OR, co oznacza, że wyrażenia z AND są oceniane przed OR, chyba że zastosowane są nawiasy, które zmieniają kolejność oceny.

Podsumowanie

Operatory AND oraz OR są podstawowymi narzędziami w języku JavaScript, pozwalającymi na tworzenie złożonych warunków logicznych. Ich zrozumienie jest kluczowe dla efektywnego kontrolowania przepływu programu oraz dla realizacji operacji decyzyjnych w kodzie. W powyższych przykładach zobaczyliśmy, jak wyniki różnią się w zależności od wartości logicznych operacji, co ilustruje ich podstawowe zastosowanie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top