break continue else

Pętle są podstawowymi elementami każdego języka programowania, umożliwiającymi wykonanie bloku kodu wielokrotnie. Python oferuje kilka rodzajów pętli, w tym pętlę while, która wykonuje się tak długo, jak spełniony jest określony warunek. W tym artykule skupimy się na wykorzystaniu instrukcji break, continue oraz nieco mniej znanym użyciu else w kontekście pętli while. Te elementy, stosowane z umiarem, mogą znacznie zwiększyć czytelność i efektywność kodu.

Przykłady kodu

# Przykład użycia 'break' w pętli 'while'
counter = 0
while counter < 10:
  print(f"Wartość licznika: {counter}")
  counter += 1
  if counter == 5:
    print("Osiągnięto wartość 5, przerywamy pętlę")
    break

# Przykład użycia 'continue' w pętli 'while'
counter = 0
while counter < 10:
  counter += 1
  if counter % 2 == 0:
    continue
  print(f"Wartość licznika (tylko nieparzyste): {counter}")

# Złożony przykład z 'else' w pętli 'while'
counter = 0
while counter < 10:
  print(f"Wartość licznika: {counter}")
  counter += 1
  if counter == 5:
    print("Osiągnięto wartość 5, przerywamy pętlę")
    break
else:
  print("Pętla zakończona bez użycia 'break'")

Opis działania

 1. Instrukcja break – pozwala na natychmiastowe przerwanie działania pętli while, nawet jeśli warunek początkowy nadal jest spełniony. W pierwszym przykładzie, gdy counter osiągnie wartość 5, pętla zostaje przerwana dzięki break.
 2. Instrukcja continue – pomija resztę kodu w bieżącym cyklu pętli i przechodzi bezpośrednio do kolejnego wykonania pętli. W drugim przykładzie, continue jest używane do pominięcia dalszych instrukcji w pętli dla liczb parzystych, co pozwala wyświetlić tylko wartości nieparzyste licznika.
 3. Pętla while z else – blok else wykonuje się tylko wtedy, gdy pętla zakończy działanie bez napotkania instrukcji break. To zachowanie jest szczególnie przydatne, gdy pętla while służy do przeszukiwania i chcemy wykonać określone działanie, jeśli przeszukiwanie zakończy się niepowodzeniem. W trzecim przykładzie, blok else nie zostanie wykonany, ponieważ pętla została przerwana przez break.

Podsumowanie

Instrukcje break, continue i else w pętli while oferują programistom Pythona potężne narzędzia do kontroli przepływu programu. Używając tych instrukcji, można skutecznie zarządzać działaniem pętli, co umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych i wydajnych algorytmów. Ważne jest jednak, aby używać tych instrukcji z rozwagą, aby nie wprowadzić do kodu zbędnej złożoności.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top