Caption

Element <caption> w HTML5 jest używany do definiowania tytułu lub podpisu dla tabeli (<table>). Jego głównym celem jest dostarczenie dodatkowych informacji na temat zawartości tabeli, co ułatwia zrozumienie prezentowanych danych. W HTML5 <caption> nadal pełni tę samą funkcję, co w poprzednich wersjach HTML, ale z większym naciskiem na semantykę i dostępność. W tej lekcji przyjrzymy się różnym sposobom wykorzystania <caption> w kontekście HTML5, jak również omówimy najlepsze praktyki związane z jego stosowaniem.

Przykład wykorzystania <caption>

Poniżej znajduje się prosty przykład kodu HTML, który demonstruje użycie elementu <caption> wraz z tabelą.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania <caption> w HTML5</title>
  <style>
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
      border: 1px solid #ddd;
      padding: 8px;
      text-align: left;
    }
    caption {
      caption-side: top; /* Umieszcza podpis na górze tabeli */
      font-weight: bold;
      font-size: larger;
      margin: 5px; /* Dodaje margines wokół podpisu */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <caption>Tabela płac pracowników</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>Imię i nazwisko</th>
        <th>Stanowisko</th>
        <th>Płaca</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Jan Kowalski</td>
        <td>Programista</td>
        <td>5000 zł</td>
      </tr>
      <!-- Tutaj można dodać więcej wierszy z danymi pracowników -->
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

W tym przykładzie <caption> jest użyty do dodania tytułu “Tabela płac pracowników” na górze tabeli. Styl CSS jest stosowany do poprawy wizualizacji tabeli i podpisu, w tym wyśrodkowania tekstu, dodania ramki i określenia marginesu dla <caption>.

Najlepsze praktyki

 • Używaj <caption> do dodawania kontekstu: Podpis powinien wyjaśniać, co przedstawia tabela, pomagając użytkownikom zrozumieć jej zawartość bez konieczności analizowania wszystkich danych.
 • Pozycjonowanie podpisu: Domyślnie <caption> umieszczany jest na górze tabeli, ale możesz zmienić jego pozycję na dole, używając CSS (np., caption-side: bottom;).
 • Dostępność: Używaj <caption> wraz z innymi technikami semantycznego HTML, takimi jak <th> dla nagłówków kolumn, aby poprawić dostępność tabeli.

Podsumowanie

Element <caption> w HTML5 pełni kluczową rolę w zapewnianiu kontekstu i zrozumienia dla danych zawartych w tabelach. Poprzez stosowanie najlepszych praktyk związanych z jego użyciem, twórcy stron internetowych mogą poprawić zarówno dostępność, jak i użytkowość swoich tabel, czyniąc je bardziej zrozumiałymi dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób korzystających z czytników ekranu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top