Typy liczbowe w Java

Java jako język programowania wysokiego poziomu oferuje szeroką gamę typów danych, umożliwiając programistom efektywne zarządzanie różnymi formami danych. Wśród nich, typy liczbowe odgrywają kluczową rolę, pozwalając na manipulację liczbami w różnych zakresach i precyzji. Rozumienie dostępnych typów liczbowych oraz ich ograniczeń jest niezbędne dla tworzenia efektywnych i bezbłędnych aplikacji. W Java dostępne są zarówno typy całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe, każdy z nich służy do przechowywania danych liczbowych w określonym zakresie.

Typy liczbowe w Java

Java oferuje następujące typy liczbowe:

 • byte: 8-bitowa wartość całkowita, zakres od -128 do 127.
 • short: 16-bitowa wartość całkowita, zakres od -32,768 do 32,767.
 • int: 32-bitowa wartość całkowita, zakres od -2^31 do 2^31-1.
 • long: 64-bitowa wartość całkowita, zakres od -2^63 do 2^63-1.
 • float: 32-bitowa wartość zmiennoprzecinkowa, zakres od około ±1.4E-45 do ±3.4028235E38.
 • double: 64-bitowa wartość zmiennoprzecinkowa, zakres od około ±4.9E-324 do ±1.7976931348623157E308.

Przykład kodu: Demonstracja użycia typów liczbowych w Java

public class NumberTypesExample {
  public static void main(String[] args) {
    // 8-bitowa wartość całkowita
    byte byteValue = 100;
    
    // 16-bitowa wartość całkowita
    short shortValue = 20000;
    
    // 32-bitowa wartość całkowita
    int intValue = 150000;
    
    // 64-bitowa wartość całkowita
    long longValue = 15000000000L;
    
    // 32-bitowa wartość zmiennoprzecinkowa
    float floatValue = 5.99f;
    
    // 64-bitowa wartość zmiennoprzecinkowa
    double doubleValue = 19.99;
    
    // Wyświetlenie wartości
    System.out.println("byteValue: " + byteValue);
    System.out.println("shortValue: " + shortValue);
    System.out.println("intValue: " + intValue);
    System.out.println("longValue: " + longValue);
    System.out.println("floatValue: " + floatValue);
    System.out.println("doubleValue: " + doubleValue);
  }
}

Komentarze do kodu

 • Definicja i inicjalizacja zmiennych: W przykładzie zdefiniowano po jednej zmiennej każdego z typów liczbowych dostępnych w Java, od byte do double, każda z inicjalizowaną wartością.
 • Dopisek typu przy wartościach: Przy definiowaniu wartości dla typów long i float użyto odpowiednio dopisków L i f dla wskazania, że wartości te są traktowane jako typ long i float. Jest to wymagane, ponieważ domyślnie liczby zmiennoprzecinkowe są traktowane jako double, a całkowite jako int.
 • Wyświetlenie wartości: Użycie metody System.out.println do wyświetlenia wartości każdej zmiennej.

Podsumowanie

Zrozumienie typów liczbowych w Java i ich zakresów jest fundamentalne dla każdego programisty. Pozwala to na dokładne zarządzanie pamięcią oraz unikanie błędów związanych z przekroczeniem zakresów danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top