Wprowadzenie do Html5

HTML5 to najnowsza wersja języka HTML, zaprojektowana do zastąpienia HTML 4.01, XHTML 1.0 i XHTML 1.1. Jest to standard zaprojektowany w odpowiedzi na rosnące wymagania współczesnych stron internetowych i aplikacji webowych, które potrzebują więcej semantycznych znaczników i zaawansowanych funkcji interaktywnych. HTML5 wprowadza wiele nowych elementów i atrybutów, które umożliwiają twórcom stron internetowych budowanie bardziej dostępnych i interaktywnych serwisów bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania, takiego jak Flash. Ponadto, HTML5 ulepsza obsługę multimediów na stronach internetowych, wprowadzając elementy takie jak <video> i <audio>, a także nowe formy kontrolek formularzy, które ułatwiają zbieranie informacji od użytkowników.

Przykład kodu z prostym HTML5

Poniższy przykład kodu demonstruje wykorzystanie podstawowych elementów HTML5 wraz z prostymi elementami formularza. Kod zawiera komentarze bezpośrednio w kodzie, wyjaśniające poszczególne części.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formularz HTML5</title>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      margin-top: 20px;
    }
    form {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      width: 300px;
    }
    input, select {
      margin-bottom: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h3>Prosty formularz HTML5</h3>
    <form>
      <!-- Pole tekstowe -->
      <label for="name">Imię:</label>
      <input type="text" id="name" name="name">

      <!-- Data -->
      <label for="birthday">Data urodzenia:</label>
      <input type="date" id="birthday" name="birthday">

      <!-- Lista rozwijana -->
      <label for="country">Kraj:</label>
      <select id="country" name="country">
        <option value="">Wybierz kraj</option>
        <option value="pl">Polska</option>
        <option value="us">Stany Zjednoczone</option>
      </select>

      <!-- Przycisk wysyłający formularz -->
      <button type="submit">Wyślij</button>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

Ten kod demonstruje użycie elementów formularza takich jak tekst, data, lista rozwijana oraz przycisk. Styl CSS jest stosowany do uporządkowania formularza i jego elementów, zapewniając czytelny i estetyczny wygląd.

Podsumowanie

HTML5 znacznie poszerza możliwości twórców stron internetowych, oferując nowe semantyczne elementy, ulepszoną obsługę multimediów i interaktywnych formularzy. Przykład przedstawiony powyżej to tylko niewielka część tego, co HTML5 ma do zaoferowania. Dzięki jego zastosowaniu, tworzenie bogatych, interaktywnych stron internetowych jest łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top