Tła

CSS (Cascading Style Sheets) oferuje szeroki zakres możliwości stylizowania stron internetowych, a jednym z kluczowych aspektów jest kontrola nad tłem elementów. Właściwości tła pozwalają na ustawienie kolorów, obrazów, ich powtarzania, załączania (czy obraz tła ma przewijać się razem z treścią czy być nieruchomy) oraz pozycjonowania. Zrozumienie i umiejętne wykorzystanie tych właściwości może znacząco wpłynąć na wygląd i użytkowanie strony internetowej.

Przykład kodu

Poniższy przykład ilustruje zastosowanie różnych właściwości tła w CSS. Zawiera on definicje różnych klas CSS, które można wykorzystać do stylizacji elementów HTML, ilustrując działanie poszczególnych właściwości tła.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady właściwości tła w CSS</title>
  <style>
    /* Ustawienie koloru tła */
    .background-color {
      background-color: #ffcc00; /* żółty kolor tła */
    }
    
    /* Ustawienie obrazu tła */
    .background-image {
      background-image: url('image.jpg'); /* obraz tła */
    }
    
    /* Kontrola powtarzania obrazu tła */
    .background-repeat {
      background-image: url('image.jpg');
      background-repeat: no-repeat; /* brak powtarzania obrazu */
    }
    
    /* Załączanie obrazu tła */
    .background-attachment {
      background-image: url('image.jpg');
      background-attachment: fixed; /* obraz tła jest nieruchomy */
    }
    
    /* Pozycjonowanie obrazu tła */
    .background-position {
      background-image: url('image.jpg');
      background-position: center top; /* obraz wyśrodkowany i u góry */
    }
    
    /* Przykład kombinacji właściwości */
    .background-combo {
      background: #ffcc00 url('image.jpg') no-repeat fixed center top;
      /* Kolor tła, obraz, brak powtarzania, nieruchomy, pozycja */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="background-color">Kolor tła</div>
  <div class="background-image">Obraz tła</div>
  <div class="background-repeat">Powtarzanie tła</div>
  <div class="background-attachment">Załączanie tła</div>
  <div class="background-position">Pozycja tła</div>
  <div class="background-combo">Kombinacja właściwości tła</div>
</body>
</html>

Opis przykładu

 • .background-color: Demonstruje ustawienie koloru tła elementu.
 • .background-image: Pokazuje, jak dodać obraz tła do elementu.
 • .background-repeat: Ilustruje kontrolę nad powtarzaniem obrazu tła – w tym przypadku obraz się nie powtarza.
 • .background-attachment: Demonstruje efekt nieruchomego tła, które nie przewija się razem z treścią strony.
 • .background-position: Ilustruje, jak ustawić pozycję obrazu tła.
 • .background-combo: Pokazuje przykład kombinacji różnych właściwości tła w jednej deklaracji CSS.

Podsumowanie

Właściwości tła w CSS pozwalają na precyzyjne i elastyczne zarządzanie wyglądem tła elementów na stronie internetowej. Rozumienie i wykorzystanie tych właściwości pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych i estetycznie przyjemnych projektów. Przykłady przedstawione w tej lekcji to tylko początek możliwości,

Scroll to Top