canvas w Html 5

HTML5 wprowadził element <canvas>, który umożliwia dynamiczne renderowanie grafiki bitmapowej za pomocą JavaScript. Może być wykorzystany do rysowania grafik, tworzenia animacji, gier, czy nawet obróbki i wizualizacji danych. Dzięki <canvas> twórcy mogą tworzyć złożone efekty wizualne na stronach internetowych bez potrzeby stosowania dodatkowych wtyczek.

Przykład użycia <canvas>

Poniżej znajduje się prosty przykład, jak zacząć pracę z <canvas>, w którym rysujemy prostokąt i koło. Kod zawiera komentarze, które pomogą zrozumieć jego działanie.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Podstawy canvas w HTML5</title>
</head>
<body>
  <!-- Definiowanie obszaru canvas -->
  <canvas id="myCanvas" width="400" height="200" 
      style="border:1px solid #000;">
  </canvas>

  <script>
    // Pobieranie elementu canvas
    const canvas = document.getElementById('myCanvas');
    const ctx = canvas.getContext('2d');

    // Rysowanie prostokąta
    ctx.fillStyle = 'green'; // Ustawienie koloru wypełnienia
    ctx.fillRect(10, 10, 150, 100); // Rysowanie prostokąta

    // Rysowanie koła
    ctx.beginPath(); // Rozpoczęcie nowej ścieżki
    ctx.arc(300, 100, 50, 0, Math.PI * 2, true); // Określenie parametrów koła
    ctx.fillStyle = 'blue'; // Ustawienie koloru wypełnienia
    ctx.fill(); // Wypełnienie koła kolorem
  </script>
</body>
</html>

Kontrolki w <canvas>

Element <canvas> sam w sobie nie posiada wbudowanych “kontrolek” w tradycyjnym rozumieniu, jak np. przyciski czy pola tekstowe. Jednak za pomocą JavaScript można tworzyć interaktywne elementy graficzne, które zachowują się podobnie do kontrolek. Obejmuje to np. rysowanie przycisków na płótnie i obsługę zdarzeń myszy, aby reagować na kliknięcia.

Podsumowanie

Element <canvas> w HTML5 otwiera przed twórcami stron internetowych nowe możliwości tworzenia zaawansowanej grafiki i interakcji z użytkownikiem. Od prostych rysunków, przez zaawansowane gry, po aplikacje do wizualizacji danych — <canvas> dostarcza potężne narzędzie do tworzenia dynamicznych i atrakcyjnych wizualnie stron internetowych. Wymaga to jednak solidnej znajomości JavaScript i grafiki komputerowej.

Scroll to Top