Dopełnienia

Dopełnienia w CSS3 (ang. CSS3 Box Model) odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i układzie stron internetowych. Dopełnienie, znane również jako padding, określa przestrzeń między zawartością elementu a jego obramowaniem. W CSS3, możemy precyzyjnie kontrolować dopełnienie za pomocą właściwości padding, co pozwala na tworzenie bardziej spójnych i estetycznie przyjemnych projektów. W tej lekcji przyjrzymy się różnym możliwościom konfiguracji dopełnień, jakie oferuje CSS3, przedstawiając przykłady kodu dla lepszego zrozumienia.

Przykład zastosowania dopełnień

W poniższym przykładzie pokazujemy podstawowe użycie dopełnień w CSS3. Ilustrujemy, jak można stosować różne wartości padding do elementów, aby wpłynąć na ich wygląd i układ.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania dopełnień w CSS3</title>
  <style>
    .example-box {
      border: 2px solid black; /* Obramowanie dla wizualizacji */
      margin: 20px; /* Margines wokół elementu */
      background-color: lightgray; /* Tło elementu */
    }

    /* Różne przykłady dopełnień */
    .padding-example-1 {
      padding: 20px; /* Jednolite dopełnienie ze wszystkich stron */
    }
    .padding-example-2 {
      padding: 10px 20px; /* Dopełnienie: góra/dół 10px, lewo/prawo 20px */
    }
    .padding-example-3 {
      padding: 5px 15px 20px; /* Dopełnienie: góra 5px, prawo/lewo 15px, dół 20px */
    }
    .padding-example-4 {
      padding: 5px 10px 15px 20px; /* Dopełnienie: góra 5px, prawo 10px, dół 15px, lewo 20px */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example-box padding-example-1">Jednolite dopełnienie 20px</div>
  <div class="example-box padding-example-2">Dopełnienie góra/dół 10px, lewo/prawo 20px</div>
  <div class="example-box padding-example-3">Dopełnienie góra 5px, prawo/lewo 15px, dół 20px</div>
  <div class="example-box padding-example-4">Dopełnienie góra 5px, prawo 10px, dół 15px, lewo 20px</div>
</body>
</html>

W tym przykładzie, używamy klasy .example-box do zdefiniowania wspólnego stylu dla wszystkich naszych elementów. Następnie, przy pomocy klas .padding-example-1 do .padding-example-4, demonstrujemy różne sposoby zastosowania właściwości padding. Każda z tych klas reprezentuje inną metodę definiowania dopełnień:

 • padding: 20px; – stosuje jednolite dopełnienie 20px ze wszystkich stron.
 • padding: 10px 20px; – definiuje dopełnienie 10px z góry i dołu oraz 20px z lewej i prawej strony.
 • padding: 5px 15px 20px; – ustawia dopełnienie góra 5px, prawo/lewo 15px, dół 20px.
 • padding: 5px 10px 15px 20px; – określa indywidualne dopełnienie dla każdej strony: góra 5px, prawo 10px, dół 15px, lewo 20px.

Różne możliwości wartości dopełnienia

Właściwość padding w CSS3 umożliwia użycie różnych jednostek do określenia wielkości dopełnienia, takich jak piksele (px), procenty (%), em (em), rem (rem), i wiele innych. Oto jak można zastosować te różne jednostki:

 • Piksele (px): Najbardziej precyzyjna jednostka, pozwalająca na określenie stałej wielkości dopełnienia.
 • Procenty (%): Pozwalają na określenie dopełnienia jako procent szerokości elementu nadrzędnego, co jest szczególnie przydatne w responsywnym designie.
 • Em (em): Relatywna jednostka, która bazuje na rozmiarze czcionki elementu. Pozwala na łatwe skalowanie dopełnień w zależności od rozmiaru tekstu.
 • Rem (rem): Podobnie jak em, ale zawsze odnosi się do rozmiaru czcionki korzenia dokumentu (<html>), co zapewnia większą spójność.

Przykład zastosowania różnych jednostek dla dopełnień

<style>
  .padding-percent {
    padding: 5%; /* Dopełnienie jako procent szerokości kontenera */
  }
  .padding-em {
    padding: 2em; /* Dopełnienie bazujące na rozmiarze czcionki elementu */
  }
  .padding-rem {
    padding: 1rem; /* Dopełnienie bazujące na rozmiarze czcionki korzenia dokumentu */
  }
</style>

<div class="example-box padding-percent">Dopełnienie 5%</div>
<div class="example-box padding-em">Dopełnienie 2em</div>
<div class="example-box padding-rem">Dopełnienie 1rem</div>

W tym fragmencie kodu, prezentujemy użycie różnych jednostek do określenia wielkości dopełnienia. Użycie procent pozwala na dynamiczne dopasowanie dopełnienia, co jest przydatne w responsywnych layoutach. Jednostki em i rem umożliwiają łatwe skalowanie elementów w zależności od rozmiaru tekstu, co jest korzystne w projektach, gdzie dostępność i czytelność są priorytetem.

Podsumowanie

Dopełnienia w CSS3 oferują potężne narzędzia do kontrolowania wyglądu i układu elementów na stronie internetowej. Poprzez precyzyjne użycie właściwości padding oraz wybór odpowiednich jednostek, deweloperzy mogą tworzyć estetyczne i funkcjonalne interfejsy użytkownika. W tej lekcji, przedstawiliśmy podstawy zarządzania dopełnieniami, różne sposoby ich definiowania oraz zastosowanie różnych jednostek. Dzięki tym umiejętnościom, można znacząco poprawić jakość projektów webowych, tworząc bardziej przystępne i przyjemne dla oka strony internetowe.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top