Czcionki

Czcionki odgrywają kluczową rolę w projektowaniu stron internetowych, ponieważ mają znaczący wpływ na czytelność treści i ogólne wrażenie estetyczne witryny. HTML i CSS oferują różnorodne sposoby na stylizację tekstów, w tym definiowanie rodzaju czcionki, jej rozmiaru, grubości, stylu i wielu innych aspektów. W tej lekcji przeanalizujemy, jak używać czcionek w HTML, jak je dostosować za pomocą CSS i jak korzystać z czcionek webowych do wzbogacenia wyglądu strony.

Przykład kodu: Podstawy czcionek w HTML i CSS

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania czcionek w HTML i CSS</title>
  <style>
    /* Definiowanie stylów globalnych dla całej strony */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif; /* Domyślna czcionka */
      line-height: 1.6; /* Wysokość linii */
    }
    /* Styl dla nagłówków */
    h1, h2, h3 {
      font-family: 'Georgia', serif;
    }
    /* Styl dla paragrafów */
    p {
      font-size: 16px; /* Rozmiar czcionki */
      color: #333; /* Kolor tekstu */
    }
    /* Styl dla elementu z klasą 'important' */
    .important {
      font-weight: bold; /* Pogrubienie tekstu */
      font-style: italic; /* Kursywa */
    }
    /* Dołączanie zewnętrznej czcionki */
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');
    .google-font {
      font-family: 'Roboto', sans-serif;
    }
  </style>
</head>
<body>

<h1>Przykład użycia różnych czcionek</h1>
<p>Ten tekst jest wyświetlany domyślną czcionką.</p>
<p class="important">Ten tekst jest wyświetlany jako ważny i wyróżniony.</p>
<h2>Użycie czcionki Google</h2>
<p class="google-font">Ten tekst używa czcionki Roboto z Google Fonts.</p>

</body>
</html>

Opis kodu

 • Definicje stylów: W sekcji <style> definiujemy różne style dla elementów HTML. Stosujemy tutaj zarówno stylizację globalną (dla całego dokumentu), jak i lokalną (dla konkretnych elementów).
 • Font-family: Używamy tej właściwości do określenia rodziny czcionek dla różnych elementów. Możemy określić więcej niż jedną czcionkę jako fallback, jeśli preferowana czcionka nie jest dostępna.
 • Rozmiar, kolor, waga i styl czcionki: Te właściwości pozwalają nam modyfikować wygląd tekstu, w tym jego rozmiar (font-size), kolor (color), grubość (font-weight) oraz styl (font-style).
 • Dołączanie zewnętrznych czcionek: Przykład pokazuje, jak używać czcionek z zewnętrznych źródeł, takich jak Google Fonts, za pomocą dyrektywy @import.

Podsumowanie

Zarządzanie czcionkami w HTML i CSS jest niezbędnym elementem projektowania stron internetowych, pozwalającym na poprawę czytelności i estetyki witryn. Poprzez odpowiednie wykorzystanie rodziny czcionek, rozmiaru, stylu i innych właściwości, deweloperzy mogą tworzyć atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top