Null vs undefined

W JavaScript, null i undefined są dwoma prymitywnymi wartościami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ale służą różnym celom i mają różne zastosowania. Zrozumienie różnic między null i undefined jest kluczowe dla efektywnego programowania i unikania błędów w kodzie JavaScript.

Przykład kodu

W poniższym przykładzie przedstawiamy kilka typowych scenariuszy użycia null i undefined, aby zilustrować ich różnice i podobieństwa.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Różnice między null a undefined w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia null i undefined</h3>
  <script>
    // Przykład użycia undefined
    // Zmienna nie została zainicjowana, więc jej wartość to undefined
    let uninitializedVariable;
    console.log('Nie zainicjowana zmienna:', uninitializedVariable); // undefined

    // Próba dostępu do właściwości, której nie ma w obiekcie, również zwraca undefined
    const object = {};
    console.log('Nieistniejąca właściwość w obiekcie:', object.nonExistentProperty); // undefined

    // Przykład użycia null
    // Zmienna została świadomie ustawiona na "brak wartości"
    let emptyValue = null;
    console.log('Zmienna ustawiona na null:', emptyValue); // null

    // Porównanie null i undefined
    console.log('Porównanie null === undefined:', null === undefined); // false
    console.log('Porównanie null == undefined:', null == undefined); // true

    // Użycie null w celu świadomego oznaczenia braku wartości
    // na przykład w przypadku, gdy oczekiwana wartość nie została jeszcze załadowana
    function loadUserData(userId) {
      // Załóżmy, że użytkownik o danym ID nie istnieje
      if (userId !== 1) {
        return null;
      }
      // Gdyby użytkownik istniał, zwracane byłyby jego dane
    }
    const userData = loadUserData(2);
    console.log('Wynik ładowania danych użytkownika:', userData); // null
  </script>
</body>
</html>

Opis przykładu

 • undefined jest wartością domyślną dla zmiennych, które nie zostały zainicjowane, a także dla właściwości obiektów lub elementów tablicy, które nie istnieją.
 • null jest świadomie przypisywaną wartością, wskazującą na brak wartości lub na “nic”. Jest często używany, aby wskazać, że zmienna powinna mieć wartość, ale aktualnie nie posiada jej z różnych przyczyn (np. wartość nie została jeszcze przypisana lub nie może być znaleziona).

Podsumowanie

Rozróżnienie między null a undefined jest ważne w kontekście programowania w JavaScript. undefined wskazuje, że zmienna nie została zainicjowana lub że próbujemy odwołać się do nieistniejącej właściwości obiektu. Z kolei null jest wartością, którą programista przypisuje zmiennej, aby wskazać, że świadomie ma ona nie mieć żadnej wartości. Oba te przypadki są traktowane podobnie w luźnych porównaniach (==), ale są rozróżniane w ścisłych porównaniach (===). Zrozumienie i prawidłowe używanie tych dwóch wartości jest kluczowe dla pisania czystego i efektywnego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top