Operator delete

Operator delete w JavaScript jest używany do usuwania właściwości z obiektu. Jego działanie może być nieco nieintuicyjne, szczególnie dla początkujących programistów, ponieważ nie usuwa zmiennych, a tylko właściwości z obiektów. W tej lekcji przyjrzymy się działaniu operatora delete na różnych przykładach, aby lepiej zrozumieć jego zastosowanie i ograniczenia.

Przykłady użycia operatora delete

Poniższy przykład pokazuje kompletny plik HTML z kodem JavaScript, który ilustruje różne przypadki użycia operatora delete.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia operatora delete w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia operatora delete w JavaScript</h3>
  <script>
    // Definiujemy obiekt z kilkoma właściwościami
    const car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };

    // Próbujemy usunąć właściwość 'model' z obiektu 'car'
    console.log("Przed usunięciem:", car);
    delete car.model;
    console.log("Po usunięciu:", car); // 'model' nie jest już częścią obiektu

    // Próba usunięcia właściwości, która nie istnieje, nie spowoduje błędu
    delete car.color; // Nic się nie stanie, ponieważ 'color' nie istnieje w 'car'

    // Operator delete nie działa na zmiennych lub funkcjach zadeklarowanych w globalnym zakresie
    let someVariable = "To jest test";
    // delete someVariable; // To nie zadziała w ścisłym trybie ('use strict')

    // Usuwanie elementu z tablicy - zostawia 'undefined' lub puste miejsce
    const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
    delete numbers[2]; // Usuwa element o indeksie 2
    console.log(numbers); // Zauważ, że element o indeksie 2 jest teraz 'empty'
  </script

Opis działania

 • Usuwanie właściwości z obiektu: Jak widać w powyższym przykładzie, delete car.model efektywnie usuwa właściwość model z obiektu car. Jest to podstawowe zastosowanie operatora delete.
 • Próba usunięcia nieistniejącej właściwości: Operator delete użyty na nieistniejącej właściwości nie powoduje błędów. Jest to bezpieczna operacja, która po prostu nie ma żadnego efektu.
 • Ograniczenia operatora delete: Ważne jest, aby pamiętać, że operator delete nie może usuwać zmiennych ani funkcji zadeklarowanych na najwyższym poziomie zakresu (global scope). Może to być źródłem pomyłek.
 • Usuwanie elementów z tablicy: Użycie operatora delete na elemencie tablicy usuwa go, ale pozostawia puste miejsce (element jest undefined). Może to wpłynąć na iteracje po tablicy i jej właściwość .length.

Podsumowanie

Operator delete w JavaScript jest użytecznym narzędziem do zarządzania właściwościami obiektów. Pozwala na dynamiczne usuwanie kluczy z obiektów, co może być przydatne w różnych sytuacjach programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top