Number i jego metody

W JavaScript, prymityw Number jest niezbędny do przetwarzania i manipulacji liczbami. Od prostych operacji matematycznych, po zaawansowane obliczenia i formatowanie, prymityw Number wraz z jego metodami i właściwościami stanowi podstawę wielu skryptów i aplikacji. W tej lekcji przyjrzymy się najbardziej przydatnym metodom i właściwościom tego prymitywu, pokazując, jak mogą być wykorzystane w praktyce.

Przykłady kodu

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Zaawansowane wykorzystanie prymitywu Number</title>
</head>
<body>
  <h3>Zaawansowane przykłady wykorzystania prymitywu Number</h3>
  <script>
    // Konwersja stringa na liczbę
    const strToNum = Number("123.45");
    console.log("String to number:", strToNum); // 123.45

    // Sprawdzenie, czy wartość jest NaN
    const isNotANumber = isNaN("abc");
    console.log("Is NaN:", isNotANumber); // true

    // Sprawdzenie, czy liczba jest skończona
    const isNumberFinite = isFinite(1000);
    console.log("Is finite:", isNumberFinite); // true

    // Zaokrąglenie liczby do dwóch miejsc po przecinku
    const roundedNum = Number(Math.round(123.456 + "e+2") + "e-2");
    console.log("Rounded to two decimals:", roundedNum); // 123.46 

    // Formatowanie liczby z stałą długością
    const toFixed = (123.456).toFixed(2);
    console.log("To fixed:", toFixed); // "123.46"

    // Konwersja liczby na string w podstawie szesnastkowej
    const toHexString = (255).toString(16);
    console.log("To hex string:", toHexString); // "ff"

    // Parsowanie liczby zmiennoprzecinkowej
    const parsedFloat = parseFloat("123.456");
    console.log("Parsed float:", parsedFloat); // 123.456

    // Parsowanie liczby całkowitej
    const parsedInt = parseInt("123.456");
    console.log("Parsed int:", parsedInt); // 123

    // Użycie właściwości MAX_VALUE
    console.log("Max value:", Number.MAX_VALUE); // 1.7976931348623157e+308

    // Użycie właściwości MIN_VALUE
    console.log("Min value:", Number.MIN_VALUE); // 5e-324

    // Użycie właściwości NaN
    console.log("NaN value:", Number.NaN); // NaN

    // Użycie właściwości POSITIVE_INFINITY
    console.log("Positive infinity:", Number.POSITIVE_INFINITY); // Infinity

    // Użycie właściwości NEGATIVE_INFINITY
    console.log("Negative infinity:", Number.NEGATIVE_INFINITY); // -Infinity
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

Prymityw Number w JavaScript jest niezwykle potężnym narzędziem, oferującym szeroki zakres metod i właściwości do pracy z liczbami. Poznając te metody i właściwości, programiści mogą wykonywać różnorodne operacje matematyczne i konwersje typów, które są podstawą wielu funkcji i algorytmów w aplikacjach internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top