iframes

iframe, czyli Inline Frame, to element HTML, który umożliwia osadzenie innej strony HTML wewnątrz bieżącego dokumentu. Jest to przydatne narzędzie, pozwalające na wyświetlanie treści z innych źródeł bezpośrednio na stronie, takich jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps czy widgety mediów społecznościowych. iframe zapewnia izolację osadzonej treści od treści nadrzędnej, co oznacza, że dokument w ramce i dokument główny nie wpływają bezpośrednio na siebie pod względem skryptów i stylów.

Przykład użycia iframe

Poniżej znajduje się prosty przykład użycia iframe do osadzenia strony Google w dokumencie HTML.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia iframe</title>
</head>
<body>
  <!-- Sekcja z iframe -->
  <div style="text-align:center; margin-top:20px;">
    <!-- Tytuł sekcji -->
    <h3>Osadzona strona Google</h3>
    <!-- Element iframe osadzający stronę Google -->
    <iframe src="https://www.google.com" 
        width="600" height="400"
        style="border:1px solid #ccc;">
    </iframe>
  </div>
</body>
</html>

Opis

 • Element <iframe> jest używany do osadzenia zewnętrznej treści na stronie. W atrybucie src określamy URL osadzanej strony.
 • Atrybuty width i height definiują rozmiary iframe w pikselach, aby pasował do layoutu strony.
 • Styl border dodaje ramkę dookoła iframe, ułatwiając jego wizualną identyfikację na stronie.

Zalety i wady użycia iframe

Zalety:
 1. Izolacja treści: iframe pozwala na izolację osadzonej treści, co znaczy, że skrypty i style z zewnętrznych źródeł nie kolidują z dokumentem głównym.
 2. Wbudowana treść z różnych źródeł: Możliwość wyświetlania treści z różnych źródeł bezpośrednio na stronie, co jest szczególnie przydatne w przypadku mediów społecznościowych, map czy filmów.
Wady:
 1. Problemy z dostępnością: Treści osadzone za pomocą iframe mogą nie być dostępne dla niektórych użytkowników, np. korzystających z czytników ekranu.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa: Osadzanie treści z niezaufanych źródeł może stwarzać ryzyko bezpieczeństwa, takie jak ataki typu clickjacking.

Podsumowanie

iframe jest potężnym narzędziem, które umożliwia integrację i wyświetlanie zewnętrznych treści bezpośrednio na stronie. Pomimo swoich zalet, ważne jest, aby używać go rozważnie, zwracając uwagę na potencjalne problemy z dostępnością i bezpieczeństwem. Dobrą praktyką jest osadzanie treści tylko z zaufanych źródeł oraz stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top