Przeszukiwania łańcuchów znaków w Javie

Przeszukiwanie łańcuchów znaków jest podstawową operacją w programowaniu, pozwalającą na znajdowanie konkretnych fraz, liter czy wzorców w tekście. Java jako jeden z najpopularniejszych języków programowania oferuje bogaty zestaw metod do efektywnego przeszukiwania i manipulowania łańcuchami znaków. W tej lekcji skupimy się na kilku kluczowych funkcjach, takich jak indexOf, contains, matches i split, które są niezbędne do pracy z tekstami.

Przykład kodu: Wyszukiwanie w łańcuchach znaków

public class StringSearchExample {
  public static void main(String[] args) {
    // String do przeszukiwania
    String text = "Java jest językiem programowania.";

    // Użycie metody indexOf do znalezienia indeksu słowa 'językiem'
    int index = text.indexOf("językiem");
    System.out.println("Indeks słowa 'językiem': " + index);

    // Sprawdzenie, czy tekst zawiera słowo 'Java'
    boolean containsJava = text.contains("Java");
    System.out.println("Czy tekst zawiera 'Java': " + containsJava);

    // Sprawdzenie, czy tekst pasuje do wzorca (regex)
    boolean isMatching = text.matches(".*językiem.*");
    System.out.println("Czy tekst pasuje do wzorca '.*językiem.*': "
              + isMatching);

    // Podział tekstu na słowa
    String[] words = text.split(" ");
    System.out.println("Podział tekstu na słowa:");
    for (String word : words) {
      System.out.println(word);
    }
  }
}

Komentarze do kodu

 • Definicja ciągu do przeszukania: W przykładzie zmienna text zawiera tekst, w którym będziemy szukać określonych słów czy fraz.
 • Metoda indexOf: Zwraca indeks pierwszego wystąpienia podanej frazy w tekście. Jeśli fraza nie zostanie znaleziona, metoda zwraca -1.
 • Metoda contains: Sprawdza, czy tekst zawiera daną frazę. Zwraca wartość true jeśli fraza występuje, w przeciwnym wypadku false.
 • Metoda matches: Porównuje cały tekst do podanego wzorca (wyrażenia regularnego). Zwraca true, jeśli cały tekst pasuje do wzorca.
 • Metoda split: Dzieli tekst na tablicę słów lub fraz na podstawie podanego separatora (w tym przypadku spacji). Umożliwia łatwe rozdzielanie tekstu na mniejsze części.

Podsumowanie

Java zapewnia szeroki zakres funkcji do przeszukiwania i manipulowania łańcuchami znaków, co czyni ją wyjątkowo użytecznym narzędziem dla programistów. Metody takie jak indexOf, contains, matches i split umożliwiają efektywne przetwarzanie tekstu, od wyszukiwania i sprawdzania obecności fraz, po zaawansowane dopasowywanie wzorców i dzielenie ciągów. Te funkcje są niezwykle pomocne w różnorodnych zastosowaniach, od analizy i obróbki danych tekstowych po rozbudowane systemy przetwarzające język naturalny.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top