Marginesy

Marginesy w CSS (Cascading Style Sheets) są jednym z podstawowych narzędzi do kontrolowania układu i przestrzeni wokół elementów HTML. Pozwalają one na ustawienie odległości między elementami oraz między elementami a krawędziami ich kontenerów. CSS3 wprowadza szereg możliwości manipulowania marginesami, co pozwala na tworzenie bardziej responsywnych i estetycznie przyjemnych stron internetowych.

Przykłady zastosowania marginesów

Poniżej przedstawiono kilka przykładów użycia marginesów w CSS3, każdy z nich z opisem i komentarzami w kodzie, ilustrującymi działanie.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady marginesów w CSS3</title>
  <style>
    /* Przykład 1: Ustawienie marginesu dla wszystkich stron elementu */
    .margin-all {
      margin: 20px; /* Ustawia margines na 20px z każdej strony */
      background-color: lightcoral;
    }

    /* Przykład 2: Ustawienie różnych marginesów dla poszczególnych stron */
    .margin-specific {
      margin-top: 10px; /* Ustawia margines górny na 10px */
      margin-right: 15px; /* Ustawia margines prawy na 15px */
      margin-bottom: 5px; /* Ustawia margines dolny na 5px */
      margin-left: 20px; /* Ustawia margines lewy na 20px */
      background-color: lightseagreen;
    }

    /* Przykład 3: Użycie marginesów auto do centrowania elementu */
    .margin-auto {
      width: 50%; /* Ustawia szerokość elementu na 50% kontenera */
      margin: 0 auto; /* Automatycznie wylicza marginesy po bokach, centrując element */
      background-color: lightblue;
    }

    /* Przykład 4: Ustawienie marginesów z użyciem wartości procentowych */
    .margin-percent {
      margin: 5%; /* Ustawia marginesy na 5% szerokości kontenera */
      background-color: lightgoldenrodyellow;
    }

    /* Przykład 5: Użycie wartości negatywnych dla marginesów */
    .margin-negative {
      margin-top: -20px; /* Ustawia margines górny na wartość negatywną */
      background-color: lightsalmon;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="margin-all">Marginesy dla wszystkich stron</div>
  <div class="margin-specific">Różne marginesy dla poszczególnych stron</div>
  <div class="margin-auto">Centrowanie elementu z użyciem marginesów auto</div>
  <div class="margin-percent">Marginesy procentowe</div>
  <div class="margin-negative">Marginesy negatywne</div>
</body>
</html>

W CSS3 możemy użyć różnych wartości dla marginesów, takich jak:

 • Piksele (px): Umożliwiają precyzyjne określenie wielkości marginesów.
 • Procenty (%): Marginesy są obliczane jako procent szerokości kontenera elementu.
 • Auto: Pozwala na automatyczne wyliczenie marginesów, często używane do centrowania elementów.
 • Wartości negatywne: Pozwalają na przesunięcie elementów w kierunku przeciwnym do domyślnego przepływu dokumentu.

Podsumowanie

Marginesy w CSS3 są kluczowym elementem w projektowaniu stron internetowych, pozwalającym na efektywne zarządzanie przestrzenią i układem elementów. Rozumienie różnych sposobów ich stosowania oraz efektów, jakie można dzięki nim osiągnąć, jest fundamentalne dla tworzenia czystych, responsywnych i użytkownikowi przyjaznych interfejsów. Przykłady przedstawione w tej lekcji pokazują podstawowe techniki manipulacji marginesami, ale możliwości są znacznie szersze, gdy zaczniemy łączyć je z innymi właściwościami CSS jak display, position czy flexbox.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top