Instrukcja if w Pythonie

Instrukcja if jest podstawowym elementem kontrolnym w każdym języku programowania, w tym w Pythonie. Pozwala ona na wykonanie określonego bloku kodu tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek. Python oferuje elastyczne podejście do struktur warunkowych, umożliwiając tworzenie skomplikowanych logik decyzyjnych za pomocą prostych i zrozumiałych konstrukcji. W tym artykule przedstawię różne przykłady użycia instrukcji if, aby zilustrować jej wszechstronność i moc.

# Przykład 1: Podstawowa instrukcja if
# zmienna opisująca wiek osoby
personAge = 18

# sprawdzenie, czy osoba jest pełnoletnia
if personAge >= 18:
  print("Osoba jest pełnoletnia.")

# Przykład 2: if-else
# zmienna opisująca temperaturę
temperature = 30

# sprawdzenie, czy jest zimno czy ciepło
if temperature < 20:
  print("Jest zimno.")
else:
  print("Jest ciepło.")

# Przykład 3: if-elif-else
# zmienna opisująca ocenę
grade = 75

# klasyfikacja oceny
if grade >= 90:
  print("Bardzo dobry")
elif grade >= 80:
  print("Dobry")
elif grade >= 70:
  print("Dostateczny")
else:
  print("Niedostateczny")

# Przykład 4: Warunki złożone
# zmienne opisujące wysokość i wagę
height = 170
weight = 70

# sprawdzenie, czy osoba ma prawidłowy BMI
# (BMI = waga (kg) / (wzrost (m))^2)
bmi = weight / ((height / 100) ** 2)
if bmi >= 18.5 and bmi <= 24.9:
  print("BMI w normie.")
else:
  print("BMI poza normą.")

# Przykład 5: Używanie instrukcji `if` w jednej linii
# zmienna opisująca liczbę
number = 5

# parzystość liczby
parity = "parzysta" if number % 2 == 0 else "nieparzysta"
print(f"Liczba {number} jest {parity}.")

Opis przykładów

 • Przykład 1: Demonstruje podstawowe użycie instrukcji if do sprawdzenia, czy osoba jest pełnoletnia.
 • Przykład 2: Rozszerza logikę o instrukcję else, pozwalając na podjęcie akcji, gdy warunek nie jest spełniony.
 • Przykład 3: if-elif-else umożliwia sprawdzenie wielu warunków w logicznej kolejności.
 • Przykład 4: Pokazuje, jak używać warunków złożonych z operatorem and do określenia, czy wartość BMI mieści się w zdrowym zakresie.
 • Przykład 5: Ilustruje użycie instrukcji if w jednej linii, co jest przydatne dla prostych warunków.

Podsumowanie

Instrukcja if w Pythonie jest potężnym narzędziem, które umożliwia wykonanie kodu w zależności od spełnienia określonych warunków. Przez zastosowanie instrukcji if, elif, i else, programiści mogą tworzyć skomplikowane struktury decyzyjne, które są jednocześnie czytelne i efektywne.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top