Kolejne przydatne funkcje w łańcuchach znaków w Java

Praca z łańcuchami znaków (stringami) jest podstawowym aspektem większości aplikacji. Java oferuje bogaty zestaw metod do manipulacji stringami, które znacznie ułatwiają pracę programisty. Funkcje takie jak trim, isEmpty, isBlank, czy endsWith pozwalają na szybką i efektywną obróbkę tekstu. W tej lekcji przyjrzymy się niektórym z tych metod, demonstrując ich zastosowanie na praktycznym przykładzie.

Przykład kodu: Demonstracja użytecznych funkcji stringów w Java

public class StringDemo {
  public static void main(String[] args) {
    // Przykładowy łańcuch znaków
    String exampleString = " Hello, World! ";
    
    // Usunięcie białych znaków z początku i końca stringa
    String trimmedString = exampleString.trim();
    System.out.println("Trimmed string: '" + trimmedString + "'");
    
    // Sprawdzenie, czy string jest pusty
    boolean isEmpty = exampleString.isEmpty();
    System.out.println("Is the original string empty? " + isEmpty);
    
    // Sprawdzenie, czy string jest "blank" - pusty lub zawiera tylko białe znaki
    boolean isBlank = exampleString.isBlank();
    System.out.println("Is the original string blank? " + isBlank);
    
    // Sprawdzenie, czy string kończy się na określony podciąg
    boolean endsWithExclamation = trimmedString.endsWith("!");
    System.out.println("Does the trimmed string end with '!'? " + endsWithExclamation);
  }
}

Komentarze do kodu

 • Usunięcie białych znaków (trim): Metoda trim usuwa wszystkie białe znaki z początku i końca łańcucha znaków, pozostawiając jego środkową część.
 • Sprawdzenie pustego stringa (isEmpty): isEmpty zwraca true, jeśli łańcuch znaków jest pusty, czyli nie zawiera żadnych znaków.
 • Sprawdzenie czy string jest “blank” (isBlank): isBlank jest podobna do isEmpty, ale dodatkowo zwraca true, jeśli łańcuch zawiera tylko białe znaki.
 • Sprawdzenie końcówki stringa (endsWith): endsWith pozwala sprawdzić, czy łańcuch znaków kończy się określonym podciągiem.

Podsumowanie

Metody łańcuchów znaków w Javie, takie jak trim, isEmpty, isBlank i endsWith, są niezwykle przydatne w codziennej pracy programisty. Pozwalają one na łatwą i intuicyjną manipulację tekstami, co jest kluczowe w wielu aplikacjach. Znajomość tych i innych metod klasy String w Javie znacznie ułatwia obróbkę i analizę danych tekstowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top