Klasa Date w Java

Klasa Date w Java służy do reprezentowania dat i czasu. Jest częścią pakietu java.util i zapewnia szereg metod do manipulacji i interpretacji dat. Chociaż od Javy 8 preferowane jest używanie API java.time (LocalDate, LocalDateTime) z powodu większej elastyczności i dokładności, klasa Date wciąż znajduje zastosowanie w wielu projektach, szczególnie tych, które wymagają kompatybilności wstecznej. W tym artykule, za pomocą przykładu aplikacji kalendarza wydarzeń, przedstawimy, jak można używać klasy Date i jej metod.

Przykład użycia klasy Date

Załóżmy, że tworzymy prostą aplikację kalendarza wydarzeń, gdzie użytkownik może dodawać wydarzenia z określoną datą i czasem. Poniższy kod demonstruje, jak można stworzyć klasę Event reprezentującą wydarzenie i używać klasy Date do przechowywania informacji o czasie wydarzenia. Dodatkowo, pokażemy, jak w klasie EventCalendar dodawać wydarzenia do listy i wyświetlać nadchodzące wydarzenia.

import java.util.Date;
import java.util.ArrayList;

// Klasa reprezentująca wydarzenie
class Event {
  String name;
  Date eventDate;

  // Konstruktor klasy Event
  public Event(String name, Date eventDate) {
    this.name = name;
    this.eventDate = eventDate;
  }

  // Metoda do wyświetlania informacji o wydarzeniu
  public void displayEventInfo() {
    System.out.println("Wydarzenie: " + name + 
              ", Data: " + eventDate.toString());
  }
}

// Klasa zarządzająca kalendarzem wydarzeń
class EventCalendar {
  // Lista przechowująca wydarzenia
  ArrayList<Event> events = new ArrayList<>();

  // Metoda do dodawania wydarzenia do kalendarza
  public void addEvent(Event event) {
    events.add(event);
  }

  // Metoda do wyświetlania wszystkich wydarzeń
  public void displayEvents() {
    for (Event event : events) {
      event.displayEventInfo();
    }
  }
}

// Główna klasa aplikacji z metodą main
public class CalendarApp {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie obiektu kalendarza wydarzeń
    EventCalendar calendar = new EventCalendar();
    
    // Dodawanie wydarzeń do kalendarza
    calendar.addEvent(new Event("Spotkanie biznesowe", 
            new Date(2023, 3, 15, 14, 0)));
    calendar.addEvent(new Event("Urodziny Ani", 
            new Date(2023, 4, 20, 18, 30)));
    
    // Wyświetlanie wydarzeń
    calendar.displayEvents();
  }
}

Podsumowanie

Klasa Date umożliwia łatwe reprezentowanie i manipulowanie datami w aplikacjach Java, nawet jeśli jest to podejście nieco przestarzałe w porównaniu do nowoczesnego API java.time. W naszym przykładzie zastosowano klasę Date do zarządzania datami wydarzeń w prostym kalendarzu, co ilustruje podstawowe możliwości tej klasy. Pamiętaj, że dla nowych projektów zalecane jest stosowanie API java.time, które oferuje większą precyzję i elastyczność.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top