Pierwszy program w Java

Rozpoczęcie przygody z programowaniem w Java może być ekscytujące i nieco przytłaczające zarazem. Java to język o ogromnych możliwościach, stosowany zarówno w aplikacjach mobilnych, desktopowych, jak i serwerowych. Pierwszym krokiem w nauce Javy jest napisanie prostego programu, który wyświetla wiadomość w konsoli. W tym artykule przyjrzymy się, jak to zrobić, oraz wykorzystamy komentarze, aby lepiej zrozumieć działanie kodu.

Kompletny przykład kodu: Wyświetlanie wiadomości “Hello, World!” w konsoli

// Definicja klasy publicznej HelloWorld
public class HelloWorld {
  // Główna metoda programu
  public static void main(String[] args) {
    // Wyświetlenie tekstu w konsoli
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Definicja klasy: W Javie każdy program składa się z co najmniej jednej klasy. Tutaj definiujemy klasę HelloWorld. Nazwa klasy powinna być zgodna z nazwą pliku, w tym przypadku HelloWorld.java.
 • Metoda main: Jest to punkt wejścia każdego programu w Javie. Java wywołuje metodę main podczas uruchamiania programu. Deklaracja public static void main(String[] args) jest standardową deklaracją metody głównej, którą JVM (Java Virtual Machine) rozpoznaje jako początek wykonania programu.
 • Wyświetlanie wiadomości: System.out.println("Hello, World!"); to instrukcja, która wyświetla tekst w konsoli. System.out jest standardowym strumieniem wyjściowym, a println jest metodą, która wyświetla przekazany jej ciąg znaków, a następnie przechodzi do nowej linii.

Jak uruchomić program?

 1. Zapisz powyższy kod w pliku o nazwie HelloWorld.java.
 2. Otwórz terminal lub wiersz poleceń.
 3. Przejdź do katalogu, w którym zapisano plik.
 4. Skompiluj kod, używając kompilatora Javy: javac HelloWorld.java.
 5. Uruchom skompilowany program: java HelloWorld.
 6. Na ekranie powinna pojawić się wiadomość “Hello, World!”.

Podsumowanie

Pierwszy program w Javie, który wyświetla wiadomość “Hello, World!” w konsoli, jest klasycznym ćwiczeniem dla początkujących programistów. Pozwala on nie tylko na zapoznanie się z podstawową składnią języka, ale także z procesem kompilacji i uruchamiania programów w Javie. Komentarze w kodzie pomagają zrozumieć funkcję poszczególnych linii, co jest niezwykle ważne w początkowej fazie nauki programowania. Pamiętaj, że każda linia kodu ma swoje znaczenie i wpływa na działanie programu, a zrozumienie tych zależności jest kluczem do zostania dobrym programistą.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top