JSON

Format JSON (JavaScript Object Notation) jest lekkim formatem wymiany danych, łatwym do odczytu i zapisu dla ludzi, jak również łatwym do parsowania i generowania dla maszyn. Jest to format tekstowy, całkowicie niezależny od języka, ale używa konwencji znanych z języka JavaScript, co sprawia, że jest idealnym formatem danych dla języka JavaScript.

Przykład użycia JSON w JavaScript

Poniżej przedstawiono kompletny plik HTML z kodem JavaScript ilustrującym różne przypadki użycia JSON, takie jak parsowanie, serializacja, głębokie kopiowanie obiektów i komunikacja z serwerem przy użyciu JSON.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia JSON w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia JSON w JavaScript</h3>
  <script>
    // Serializacja obiektu JavaScript do stringu JSON
    const car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };
    const carJSON = JSON.stringify(car);
    console.log(carJSON); // {"brand":"Ford","model":"Mustang","year":1969}

    // Parsowanie stringu JSON do obiektu JavaScript
    const parsedCar = JSON.parse(carJSON);
    console.log(parsedCar); // { brand: 'Ford', model: 'Mustang', year: 1969 }

    // Przykład głębokiego kopiowania obiektu przy użyciu JSON
    const carCopy = JSON.parse(JSON.stringify(car));
    console.log(carCopy); // Kopia obiektu `car`, niezależna od oryginału

    // Zasymuluj odbieranie danych JSON z serwera
    // Zwykle używałbyś tutaj funkcji fetch() lub XMLHttpRequest
    const serverResponse = '{"status":"ok","message":"Dane zostały odebrane."}';
    const response = JSON.parse(serverResponse);
    console.log(response); // Odpowiedź serwera jako obiekt JavaScript
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie:

 • Serializacja obiektu do JSON: Używamy JSON.stringify do przekształcenia obiektu JavaScript w string w formacie JSON. To przydatne, gdy musimy wysłać dane do serwera.
 • Parsowanie JSON do obiektu JavaScript: JSON.parse przekształca string JSON z powrotem na obiekt JavaScript. Jest to użyteczne, gdy otrzymujemy dane w formacie JSON, na przykład z serwera.
 • Głębokie kopiowanie obiektów: Poprzez serializację do JSON i ponowne parsowanie, możemy stworzyć głęboką kopię obiektu. Jest to prosty sposób na skopiowanie obiektu bez odwołań do oryginalnego.
 • Symulacja komunikacji z serwerem: Przykład pokazuje, jak możemy otrzymać i obsłużyć dane w formacie JSON jako odpowiedź z serwera.

Podsumowanie

JSON jest niezwykle przydatnym formatem w pracy z JavaScript, oferując prosty i efektywny sposób na serializację, przesyłanie i przechowywanie danych. Umożliwia łatwą wymianę danych między klientem a serwerem, a także między różnymi systemami. Znajomość JSON i umiejętność jego efektywnego wykorzystania jest kluczowa dla każdego dewelopera JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top