Operatory logiczne

Operatory logiczne są fundamentem programowania, pozwalają na wykonanie operacji na wartościach logicznych (prawda/fałsz), co jest kluczowe przy tworzeniu warunków i decyzji w kodzie. Python oferuje trzy podstawowe operatory logiczne: and, or oraz not. W tym artykule przedstawimy, jak działają te operatory i zaprezentujemy różne przypadki ich użycia, korzystając z prostych przykładów.

Przykłady użycia operatorów logicznych

Poniższy kod demonstruje różne sposoby wykorzystania operatorów logicznych w Pythonie.

# Przykład użycia operatora `and`
print(True and True) # Wypisze: True
print(True and False) # Wypisze: False
print(False and True) # Wypisze: False
print(False and False) # Wypisze: False

# Przykład użycia operatora `or`
print(True or True) # Wypisze: True
print(True or False) # Wypisze: True
print(False or True) # Wypisze: True
print(False or False) # Wypisze: False

# Przykład użycia operatora `not`
print(not True) # Wypisze: False
print(not False) # Wypisze: True

# Złożone warunki z użyciem operatorów logicznych
lightOn = False
doorOpen = True

# Sprawdzamy, czy światło jest wyłączone i drzwi są otwarte
if not lightOn and doorOpen:
  print("Zapal światło, jeśli wchodzisz!")

# Sprawdzamy, czy światło jest włączone lub drzwi są otwarte
if lightOn or doorOpen:
  print("Ktoś jest w domu lub drzwi zostały otwarte.")

W powyższych przykładach:

 • Operator and zwraca True tylko wtedy, gdy oba wyrażenia są prawdziwe.
 • Operator or zwraca True, jeżeli przynajmniej jedno z wyrażeń jest prawdziwe.
 • Operator not odwraca wartość logiczną wyrażenia: z True na False i odwrotnie.

Zastosowanie w praktycznych przypadkach

Operatory logiczne są wyjątkowo przydatne przy tworzeniu warunków logicznych, na przykład przy sprawdzaniu, czy użytkownik spełnia wszystkie wymagane kryteria do wykonania akcji, czy przy decydowaniu, którą ścieżkę kodu należy wykonać.

Przykład zastosowania w praktycznym przypadku:

# Zmienna opisująca wiek użytkownika
userAge = 25
# Zmienna opisująca czy użytkownik ma zgodę od rodziców
parentalConsent = False

# Sprawdzenie, czy użytkownik jest pełnoletni lub ma zgodę rodziców
if userAge >= 18 or parentalConsent:
  print("Dostęp do zawartości.")
else:
  print("Brak dostępu.")

W tym przykładzie, dostęp jest przyznawany, jeśli użytkownik jest pełnoletni (userAge >= 18) lub posiada zgodę rodziców (parentalConsent). To proste, ale efektywne wykorzystanie operatorów logicznych or.

Podsumowanie

Operatory logiczne w Pythonie and, or, i not umożliwiają wykonanie operacji logicznych na wartościach, co jest niezbędne do kontrolowania przepływu programu i podejmowania decyzji. Zrozumienie i właściwe stosowanie tych operatorów jest kluczowe dla każdego programisty, niezależnie od poziomu zaawansowania. W artykule przedstawiliśmy podstawy oraz praktyczne przykłady użycia, które mogą być pomocne w codziennej pracy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top