Obiekt Math

W Pythonie, moduł math zawiera szeroki wachlarz funkcji matematycznych, które pozwalają na wykonywanie różnorodnych operacji, od prostych obliczeń takich jak zaokrąglanie, po bardziej skomplikowane działania, jak obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych czy logarytmów. Poznanie tych funkcji jest kluczowe dla efektywnego rozwiązywania problemów matematycznych i naukowych w Pythonie. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najbardziej użytecznych funkcji dostępnych w module math i pokażemy, jak mogą być zastosowane w praktycznych przykładach.

Przykłady użycia funkcji matematycznych

import math

# Zaokrąglenie liczby w górę
# Wartość 3.14 zostanie zaokrąglona do 4
roundedUp = math.ceil(3.14)
print("Zaokrąglenie w górę:", roundedUp)

# Zaokrąglenie liczby w dół
# Wartość 3.99 zostanie zaokrąglona do 3
roundedDown = math.floor(3.99)
print("Zaokrąglenie w dół:", roundedDown)

# Pierwiastek kwadratowy
# Oblicza pierwiastek kwadratowy z 16, co daje 4
squareRoot = math.sqrt(16)
print("Pierwiastek kwadratowy z 16:", squareRoot)

# Potęgowanie
# Podnosi 2 do potęgi 3, co daje 8
power = math.pow(2, 3)
print("2 do potęgi 3:", power)

# Logarytmy
# Oblicza logarytm naturalny z e (około 2.71828), co daje 1
naturalLog = math.log(math.e)
print("Logarytm naturalny z e:", naturalLog)

# Oblicza logarytm dziesiętny z 100, co daje 2
decimalLog = math.log10(100)
print("Logarytm dziesiętny z 100:", decimalLog)

# Funkcje trygonometryczne
# Oblicza sinus, cosinus i tangens kąta 90 stopni (w radianach)
sin90 = math.sin(math.radians(90))
cos90 = math.cos(math.radians(90))
tan90 = math.tan(math.radians(90))

print(f"Sinus 90 stopni: {sin90}\nCosinus 90 stopni: {cos90}\nTangens 90 stopni: {tan90}")

# Konwersja stopni na radiany i odwrotnie
# Konwertuje 180 stopni na radiany
degreesToRadians = math.radians(180)
# Konwertuje π radianów na stopnie
radiansToDegrees = math.degrees(math.pi)

print(f"180 stopni to {degreesToRadians} radianów")
print(f"Pi radianów to {radiansToDegrees} stopni")

Podsumowanie

Moduł math w Pythonie oferuje potężne narzędzia do przeprowadzania obliczeń matematycznych, które są niezbędne w wielu dziedzinach nauki i inżynierii. Od prostych zadań, jak zaokrąglanie liczb, po bardziej skomplikowane, jak obliczenia trygonometryczne czy logarytmiczne, Python w połączeniu z modułem math staje się potężnym narzędziem do analizy danych i rozwiązywania problemów matematycznych. Znajomość dostępnych funkcji i umiejętność ich stosowania w praktyce otwiera przed programistami i naukowcami nowe możliwości analizy i modelowania zjawisk.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top