return zwracanie wartości

JavaScript jest językiem programowania, który pozwala na tworzenie dynamicznych i interaktywnych stron internetowych. Jednym z fundamentalnych konceptów w JavaScript są funkcje, które umożliwiają grupowanie kodu do wielokrotnego użytku oraz zwracanie wyników operacji za pomocą słowa kluczowego return. W tej lekcji przyjrzymy się, jak definiować proste funkcje i korzystać z return do zwracania wartości.

Przykład 1: Funkcja zwracająca sumę dwóch liczb

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Proste funkcje w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Definiujemy funkcję, która sumuje dwie liczby
    function addNumbers(a, b) {
      return a + b; // Zwracamy wynik dodawania dwóch liczb
    }

    // Wywołujemy funkcję i wyświetlamy wynik
    const result = addNumbers(5, 7); // Przypisujemy wynik do zmiennej
    console.log(result); // Wyświetlamy wynik w konsoli
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, funkcja addNumbers przyjmuje dwa parametry, a i b, a następnie zwraca ich sumę. Wywołanie funkcji z konkretnymi argumentami (5 i 7) i przypisanie wyniku do zmiennej result umożliwia łatwe wykorzystanie zwróconej wartości.

Przykład 2: Funkcja zwracająca tekst

Oto przykład funkcji, która zwraca sformatowany tekst.

<script>
  // Definiujemy funkcję zwracającą powitanie
  function sayHello(name) {
    return `Hello, ${name}!`; // Zwracamy sformatowany ciąg tekstowy
  }

  // Wywołujemy funkcję i wyświetlamy wynik
  const greeting = sayHello('Alice'); // Przypisujemy wynik do zmiennej
  console.log(greeting); // Wyświetlamy wynik w konsoli
</script>

W tym przykładzie, funkcja sayHello przyjmuje jeden parametr (name) i zwraca powitanie z tym imieniem. Użycie znaków ${} wewnątrz ciągu tekstowego umożliwia wstawienie wartości zmiennej bezpośrednio do tekstu.

Podsumowanie

Funkcje w JavaScript pozwalają na modularne i efektywne zarządzanie kodem. Słowo kluczowe return umożliwia zwracanie wartości z funkcji, co pozwala na dalsze wykorzystanie tej wartości w innych częściach programu. Zrozumienie i umiejętne stosowanie funkcji oraz return jest kluczowe dla każdego programisty JavaScript, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top