Embed

HTML5 wprowadził wiele nowych funkcji, które umożliwiają twórcom stron internetowych włączanie różnorodnych typów multimediów i aplikacji, bez potrzeby polegania na zewnętrznych wtyczkach. Jednym z takich elementów jest <embed>, który umożliwia wbudowanie zewnętrznych treści, takich jak filmy, muzyka, aplikacje, gry, i więcej, bezpośrednio na stronie internetowej.

Wykorzystanie <embed>

Element <embed> jest wszechstronny i może być użyty do osadzenia różnego rodzaju zawartości. Poniżej przedstawiono kilka przykładów użycia tego znacznika, wraz z kodem HTML i komentarzami wyjaśniającymi.

Przykład 1: Osadzanie filmu
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Osadzanie filmu za pomocą <embed></title>
</head>
<body>
  <!-- Osadzenie filmu -->
  <embed src="movie.mp4" type="video/mp4" width="300" height="200">
  <p>Tutaj znajduje się film osadzony na stronie za pomocą elementu <embed>.</p>
</body>
</html>

Przykład 2: Osadzanie pliku PDF

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Osadzanie pliku PDF za pomocą <embed></title>
</head>
<body>
  <!-- Osadzenie pliku PDF -->
  <embed src="document.pdf" type="application/pdf" width="500" height="600">
  <p>Tutaj znajduje się plik PDF osadzony na stronie za pomocą elementu <embed>.</p>
</body>
</html>

Podsumowanie

Element <embed> w HTML5 oferuje prosty i skuteczny sposób na włączenie zewnętrznej zawartości multimedialnej do strony internetowej. Pozwala to na tworzenie bardziej interaktywnych i angażujących stron, które mogą wzbogacić doświadczenie użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top