Animacje w css3

CSS3 wprowadziło potężne możliwości animowania elementów na stronie internetowej, pozwalając na płynne przejścia i transformacje bez konieczności używania JavaScript. Dzięki animacjom w CSS3, możemy tworzyć atrakcyjne wizualnie strony, poprawiając doświadczenia użytkownika. W tej lekcji przyjrzymy się różnym technikom animacji, włącznie z kluczowymi klatkami, przejściami oraz transformacjami, oraz zaprezentujemy przykłady ich zastosowania.

Przykład 1: Animacja z użyciem @keyframes

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Animacja z użyciem @keyframes</title>
  <style>
    /* Definicja animacji */
    @keyframes example {
      from {background-color: red;}
      to {background-color: yellow;}
    }

    /* Stosowanie animacji do elementu */
    .animated-box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;
      animation-name: example; /* Nazwa animacji */
      animation-duration: 4s; /* Czas trwania animacji */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="animated-box"></div> <!-- Element animowany -->
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, animacja @keyframes zmienia kolor tła elementu z czerwonego na żółty w czasie 4 sekund. Jest to prosty sposób na wprowadzenie dynamiki do elementów strony.

Przykład 2: Przejścia CSS

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przejścia CSS</title>
  <style>
    .transition-box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: blue;
      transition: width 2s, background-color 2s ease-in-out;
      /* Definiuje przejście dla szerokości i koloru tła */
    }

    .transition-box:hover {
      width: 200px; /* Zmiana szerokości */
      background-color: green; /* Zmiana koloru tła */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="transition-box"></div> <!-- Element z przejściem -->
</body>
</html>

W tym przykładzie, element rozszerza się i zmienia kolor tła, gdy użytkownik najedzie na niego kursorem. Przejście jest płynne dzięki zastosowaniu właściwości transition.

Podsumowanie

Animacje w CSS3 umożliwiają tworzenie płynnych i atrakcyjnych efektów wizualnych na stronach internetowych. Korzystając z @keyframes, możemy definiować złożone animacje, podczas gdy przejścia (transition) pozwalają na łatwe dodanie efektów do interakcji z użytkownikiem, takich jak najechanie myszką. CSS3 oferuje również transformacje (transform), które umożliwiają zmianę kształtu, rozmiaru i pozycji elementów. Dzięki tym narzędziom, deweloperzy mogą wzbogacić interfejs użytkownika, zwiększając jego atrakcyjność i użyteczność.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top