Daty w Pythonie

Data i czas są nieodłącznymi elementami prawie każdej aplikacji. Python oferuje rozbudowany moduł datetime do obsługi dat, czasu oraz operacji na nich. Umożliwia on tworzenie, manipulowanie oraz formatowanie obiektów daty i czasu w łatwy i intuicyjny sposób. W tym artykule przyjrzymy się kilku przydatnym funkcjom i metodam modułu datetime, które pomogą nam lepiej pracować z datami i czasem w Pythonie.

Przykłady kodu

Poniżej przedstawiam serię przykładów pokazujących, jak pracować z modułem datetime w Pythonie:

from datetime import datetime, timedelta

# Aktualna data i czas
currentDateTime = datetime.now()
print(f"Aktualna data i czas: {currentDateTime}")

# Formatowanie daty
formattedDate = currentDateTime.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(f"Zformatowana data: {formattedDate}")

# Parsowanie daty z ciągu znaków
dateString = '2024-02-28 15:30:00'
parsedDate = datetime.strptime(dateString, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(f"Parsowana data: {parsedDate}")

# Dodawanie i odejmowanie dni
tomorrow = currentDateTime + timedelta(days=1)
print(f"Jutro: {tomorrow}")

lastWeek = currentDateTime - timedelta(weeks=1)
print(f"Tydzień temu: {lastWeek}")

# Porównywanie dat
if tomorrow > currentDateTime:
    print("Jutro jest później niż dzisiaj!")

# Różnica między datami
difference = tomorrow - currentDateTime
print(f"Różnica między jutrem a dzisiaj: {difference}")

# Wyodrębnienie poszczególnych składników daty
year = currentDateTime.year
month = currentDateTime.month
day = currentDateTime.day
hour = currentDateTime.hour
minute = currentDateTime.minute
second = currentDateTime.second
print(f"Rok: {year}, Miesiąc: {month}, Dzień: {day}, Godzina: {hour}, Minuta: {minute}, Sekunda: {second}")

Opis przykładu

  • Aktualna data i czas: datetime.now() zwraca obecny czas i datę.
  • Formatowanie daty: strftime umożliwia formatowanie daty do postaci ciągu znaków.
  • Parsowanie daty: strptime przekształca ciąg znaków na obiekt daty zgodnie z podanym formatem.
  • Operacje na datach: timedelta pozwala na łatwe dodawanie lub odejmowanie dni, tygodni itp.
  • Porównywanie dat: Można bezpośrednio porównywać obiekty dat.
  • Różnica między datami: Różnica dwóch dat również zwraca timedelta.
  • Wyodrębnienie składników daty: Możemy łatwo uzyskać rok, miesiąc, dzień itd. z obiektu daty.

Podsumowanie

Moduł datetime w Pythonie jest niezwykle potężnym narzędziem do pracy z datami i czasem. Pozwala nie tylko na precyzyjne tworzenie i manipulowanie datami, ale również na ich porównywanie, formatowanie oraz parsowanie z ciągów znaków i na odwrót. Znajomość tego modułu jest niezbędna dla każdego, kto pracuje z datami w aplikacjach Pythonowych, niezależnie od ich złożoności.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top