break i continue

W języku JavaScript, instrukcje break i continue są używane do kontroli przepływu pętli. break pozwala na natychmiastowe zakończenie całej pętli, natomiast continue powoduje przejście do następnej iteracji pętli, pomijając pozostały kod w bieżącej iteracji. Te instrukcje są szczególnie przydatne, gdy potrzebujemy warunkowo zatrzymać iterowanie lub pominąć pewne iteracje na podstawie określonych kryteriów.

Przykład użycia break

Opis: W poniższym przykładzie użyjemy instrukcji break, aby zatrzymać pętlę, gdy osiągniemy liczbę 5. Pokażemy, jak break pozwala uniknąć dalszego wykonywania pętli po spełnieniu określonego warunku.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład instrukcji break</title>
</head>
<body>
  <h3>Wykorzystanie instrukcji break w pętli</h3>
  <script>
    // Początek pętli od 1 do 10
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
      if (i === 5) {
        // Używamy instrukcji break, aby zakończyć pętlę,
        // gdy i osiągnie wartość 5
        break;
      }
      console.log(i); // Wyświetla liczby od 1 do 4
    }
  </script>
</body>
</html>

Przykład użycia continue

Opis: Teraz zobaczymy, jak instrukcja continue może być używana do pominięcia określonej iteracji w pętli. W tym przykładzie pominie iterację, gdy natrafimy na liczbę 5, kontynuując resztę pętli.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład instrukcji continue</title>
</head>
<body>
  <h3>Wykorzystanie instrukcji continue w pętli</h3>
  <script>
    // Początek pętli od 1 do 10
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {
      if (i === 5) {
        // Używamy instrukcji continue, aby pominąć
        // resztę kodu w tej iteracji pętli,
        // gdy i jest równe 5
        continue;
      }
      console.log(i); // Wyświetla liczby od 1 do 4 i od 6 do 10
    }
  </script>
</body>
</html>

W obu przykładach, zarówno break jak i continue służą do manipulowania działaniem pętli w zależności od spełnienia określonych warunków. break kończy pętlę całkowicie, podczas gdy continue pomija tylko bieżącą iterację i kontynuuje z następną.

Podsumowanie

Instrukcje break i continue są potężnymi narzędziami w języku JavaScript, które pozwalają na bardziej elastyczne zarządzanie przepływem pętli. break może być używany do zakończenia pętli, gdy już nie jest potrzebne dalsze jej wykonanie, natomiast continue pozwala na pominięcie pewnych iteracji bez zatrzymywania całej pętli.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top