Podstawowe elementy środowiska Java

W świecie programowania Java, trzy terminy często pojawiają się razem, ale z różnymi znaczeniami i celami: JDK (Java Development Kit), JRE (Java Runtime Environment) i JVM (Java Virtual Machine). Zrozumienie, czym są i jak się wzajemnie różnią, jest kluczowe dla każdego programisty Javy.

JDK: Java Development Kit

JDK jest pełnym zestawem narzędzi dla programistów Java, umożliwiającym tworzenie aplikacji i apletów w Javie. Zawiera kompilator Javy (javac), który przekształca kod źródłowy napisany w Javie na bajtkod, narzędzia do diagnostyki i debugowania, a także biblioteki Javy niezbędne do budowy aplikacji. JDK jest więc niezbędny dla rozwoju aplikacji w Javie.

JRE: Java Runtime Environment

JRE stanowi środowisko uruchomieniowe dla aplikacji Java. Zawiera JVM, biblioteki klas Javy, które są niezbędne do uruchomienia aplikacji, oraz inne komponenty, które umożliwiają użytkownikom uruchamianie napisanych w Javie programów. JRE jest tym, czego potrzebuje użytkownik końcowy do uruchamiania aplikacji Java, nie zajmując się ich tworzeniem.

JVM: Java Virtual Machine

JVM jest sercem Javy, umożliwiającym uruchamianie aplikacji napisanych w języku Java na dowolnym urządzeniu bez potrzeby modyfikacji źródeł. JVM interpretuje bajtkod – uniwersalny kod pośredni między kodem źródłowym a kodem maszynowym specyficznym dla każdej platformy. Dzięki temu Java jest „przenośna” – napisz raz, uruchom wszędzie.

Dodatkowe technologie związane z Javą

W ekosystemie Javy, poza już wspomnianymi JDK (Java Development Kit), JRE (Java Runtime Environment) i JVM (Java Virtual Machine), istnieje wiele innych ważnych terminów i narzędzi. Oto niektóre z nich:

 1. Java SE (Standard Edition) – Podstawowa wersja platformy Java zapewniająca środowisko do tworzenia i uruchamiania aplikacji na serwerach oraz klientach stacjonarnych.
 2. Java EE (Enterprise Edition) – Rozszerzenie Java SE zaprojektowane z myślą o aplikacjach korporacyjnych. Zawiera biblioteki i API niezbędne do tworzenia skalowalnych, wielowarstwowych aplikacji biznesowych.
 3. Java ME (Micro Edition) – Zestaw narzędzi i API przeznaczonych dla aplikacji działających na urządzeniach mobilnych i wbudowanych.
 4. JavaFX – Biblioteka służąca do tworzenia bogatych aplikacji internetowych (RIA) z zaawansowaną grafiką i interfejsem użytkownika.
 5. JavaBeans – Komponenty oprogramowania w Javie, które można ponownie wykorzystywać w różnych środowiskach.
 6. JAR (Java Archive) – Format pakietu używany do agregacji wielu plików klasy Java i związanych z nimi zasobów (obrazów, tekstów itp.) w jeden plik archiwum.
 7. JDBC (Java Database Connectivity) – API umożliwiające niezależne od bazy danych połączenie z bazą danych w aplikacjach Javy.
 8. JPA (Java Persistence API) – Specyfikacja zarządzania trwałością danych dla obiektów Java; część Java EE, która ułatwia mapowanie obiektowo-relacyjne.
 9. Servlets – Klasy w aplikacjach Java EE, które umożliwiają obsługę żądań i odpowiedzi na serwerze aplikacji webowych.
 10. JSP (JavaServer Pages) – Technologia umożliwiająca tworzenie dynamicznych stron internetowych i aplikacji webowych z wykorzystaniem Javy.
 11. Spring Framework – Popularny framework do tworzenia aplikacji w Javie, który oferuje wszechstronne wsparcie dla różnych architektur, w tym MVC (Model-View-Controller).
 12. Maven – Narzędzie do automatyzacji budowy oprogramowania, które zarządza zależnościami projektu i procesem jego budowy.
 13. Gradle – System automatyzacji budowy, podobny do Mavena, ale oferujący większą elastyczność dzięki wykorzystaniu języka Groovy w swoich skryptach konfiguracyjnych.
 14. JUnit – Framework do pisania i uruchamiania testów jednostkowych dla kodu Java.
 15. Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans – Popularne zintegrowane środowiska programistyczne (IDE) ułatwiające rozwój aplikacji Java.

Podsumowanie

Z Javą związanych jest wiele różnych technologii. Rozumienie ich ról i wzajemnych zależności jest fundamentem dla każdego programisty Java. Ten ekosystem zapewnia uniwersalność Javy, umożliwiając uruchamianie aplikacji na różnych platformach bez konieczności zmiany kodu źródłowego. JDK oferuje narzędzia niezbędne do tworzenia aplikacji, JRE dostarcza środowisko uruchomieniowe niezbędne do ich wykonywania, a JVM jest sercem technologii Java, zapewniającym niezależność od platformy sprzętowej. Wspólnie tworzą one silne i elastyczne środowisko dla programistów, umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji i systemów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top