Pseudoelementy

Pseudoelementy w CSS3 pozwalają na stylizację określonych części elementu bez potrzeby dodawania dodatkowych tagów do HTML. Najczęściej używane pseudoelementy to ::before oraz ::after, które umożliwiają wstawienie treści przed lub po wybranym elemencie. Pseudoelementy mogą być używane do dekoracji, dodawania ikon, tworzenia ciekawych efektów wizualnych czy nawet do ukrywania i pokazywania treści.

Przykłady użycia pseudoelementów

Poniżej znajdziesz kompletny plik, który ilustruje różne sposoby wykorzystania pseudoelementów w CSS3, wraz z opisami i komentarzami wyjaśniającymi każdy przykład.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady pseudoelementów w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl bazowy dla wszystkich elementów <p> */
    p {
      margin: 20px;
      padding: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
    }

    /* Dodanie dekoracyjnego elementu przed każdym akapitem */
    p::before {
      content: "★ ";
      color: red;
    }

    /* Dodanie notatki po tekście w akapicie */
    p.note::after {
      content: " (ważna notatka)";
      font-style: italic;
      color: green;
    }

    /* Stworzenie ramki wokół akapitu z użyciem ::before i ::after */
    p.border::before,
    p.border::after {
      content: "";
      display: block;
      border-top: 2px dashed blue;
      margin: 10px 0;
    }

    /* Dodanie cienia do tekstu za pomocą ::after */
    p.shadowed::after {
      content: attr(data-shadow); /* Użycie atrybutu data- do określenia treści */
      color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
      position: relative;
      left: 2px;
      top: 2px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Dekoracja przed tekstem</p>
  <p class="note">Tekst z notatką na końcu.</p>
  <p class="border">Akapit z ramką.</p>
  <p class="shadowed" data-shadow="Cieniowany tekst">Cieniowany tekst</p>
</body>
</html>

W powyższym kodzie:

 • Pseudoelement ::before jest używany do dodania dekoracyjnego elementu (gwiazdki) przed każdym akapitem.
 • Pseudoelement ::after dodaje notatkę po tekście w akapicie z klasą note, tworzy ramkę wokół akapitu z klasą border, oraz dodaje cień do tekstu w akapicie z klasą shadowed korzystając z atrybutu data-shadow do określenia treści cienia.
 • W CSS3, content może przyjmować różne wartości, w tym tekst, obrazy (za pomocą url), czy nawet treści atrybutów (np. attr(data-shadow)).
 • color, font-style, position, left, top, oraz inne właściwości CSS są używane do dalszej stylizacji pseudoelementów.

Podsumowanie

Pseudoelementy w CSS3 oferują potężne narzędzia do tworzenia zaawansowanych efektów wizualnych bez modyfikowania struktury HTML. Pozwalają one na dodanie dekoracji, tekstów, i wielu innych elementów, które mogą poprawić estetykę i użyteczność strony, zachowując przy tym semantyczność i czystość kodu. Wykorzystanie pseudoelementów ::before i ::after jest tylko jednym z przykkładów ich zastosowania, ale możliwości są znacznie szersze i pozwalają na tworzenie nie tylko estetycznych, ale i funkcjonalnych rozwiązań w projektowaniu stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top