Komentarze w CSS

Komentarze w CSS są używane do dodawania notatek w kodzie, które nie będą interpretowane jako część stylu strony. Są przydatne do dokumentowania kodu, wyjaśniania, dlaczego pewne decyzje projektowe zostały podjęte, oraz do tymczasowego wyłączania części CSS podczas testowania i debugowania. W CSS istnieje jeden główny sposób dodawania komentarzy.

Przykład użycia komentarzy w CSS

Poniżej przedstawiono przykład użycia komentarzy w CSS, ilustrujący ich zastosowanie w praktycznym kontekście.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład komentarzy w CSS</title>
  <style>
    /* Główny kontener strony */
    .container {
      width: 100%;
      margin: auto;
      padding: 20px;
    }

    /* Sekcja nagłówka */
    header {
      background-color: #f3f3f3;
      padding: 20px 0;
      text-align: center;
    }

    /* Styl dla nagłówków w sekcji artykułu
      Może być zmodyfikowany w przyszłości */
    article h2 {
      color: #333;
      font-size: 24px;
    }

    /* Wyłączony styl dla linków - do przemyślenia
    a {
      text-decoration: none;
      color: blue;
    }
    */
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <header>Witaj w moim projekcie!</header>
  <article>
    <h2>O projekcie</h2>
    <p>To jest przykładowy projekt ilustrujący użycie komentarzy w CSS.</p>
  </article>
</div>

</body>
</html>

W tym przykładzie:

 • Komentarze są używane do opisania różnych sekcji CSS, takich jak .container i header, co pomaga w orientacji w kodzie.
 • Komentarz przy sekcji article h2 wyjaśnia, że styl może być w przyszłości zmodyfikowany, co jest przydatną notatką dla osób, które będą później pracować nad kodem.
 • Komentarz wyłączający styl dla linków (a) pokazuje, jak można tymczasowo wyłączyć pewne style podczas eksperymentowania lub debugowania.

Podsumowanie

Komentarze w CSS są niezbędnym narzędziem dla każdego web developera. Pozwalają na lepszą organizację kodu, ułatwiają współpracę w zespołach oraz pomagają w procesie debugowania. Używanie komentarzy do dokumentowania kodu jest dobrą praktyką programistyczną, która przyczynia się do zwiększenia czytelności i łatwości w utrzymaniu kodu

Scroll to Top