Metody obiektu

W JavaScript, literały obiektów umożliwiają tworzenie obiektów poprzez wylistowanie ich właściwości w nawiasach klamrowych {}. Pozwala to również na definiowanie metod wewnątrz tych literałów. Metoda w kontekście obiektu to funkcja przypisana jako właściwość obiektu. W tej lekcji przyjrzymy się, jak definiować i wykorzystywać własne metody w literałach obiektów, co jest kluczowym aspektem programowania zorientowanego obiektowo w JavaScript.

Przykład: Metody w literale obiektu

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Własne metody w literale obiektu</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykład: Metody w literale obiektu</h3>
  <script>
    // Definiowanie obiektu z metodą
    const person = {
      name: "Jan",
      age: 30,
      // Metoda obiektu, która zwraca informacje o osobie
      describe: function() {
        return "Imię: " + this.name + " Wiek: " + this.age ;
      },
      // Skrócona składnia metody ES6
      greet() {
        console.log("Witaj", this.name );
      }
    };

    // Wywołanie metody describe
    console.log(person.describe()); // Wyświetla: Imię: Jan, Wiek: 30
    
    // Wywołanie metody greet
    person.greet(); // Wyświetla w konsoli: Witaj, Jan!
  </script>
</body>
</html>

W powyższym kodzie:

 • Definiujemy obiekt person z dwiema metodami: describe i greet.
 • Metoda describe zwraca ciąg tekstowy zawierający informacje o obiekcie.
 • Metoda greet wyświetla przyjazne powitanie w konsoli.
 • Do odwołania się do właściwości wewnątrz metody używamy słowa kluczowego this, które odnosi się do bieżącego obiektu.

Podsumowanie

Definiowanie własnych metod w literałach obiektów jest mocnym narzędziem w JavaScript, pozwalającym na bardziej zorganizowane i modułowe podejście do programowania. Dzięki metodzie literałów obiektów, możemy łatwo kapsułkować funkcjonalności i zachowania, które są specyficzne dla danego obiektu, co znacząco poprawia czytelność i strukturę kodu. Metody te mogą być wykorzystywane do operacji na danych obiektu, obsługi zdarzeń, czy też interakcji z użytkownikiem, co czyni je nieodzownym elementem w codziennym programowaniu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top