StringBuilder w Java

StringBuilder w Javie jest klasą używaną do tworzenia i manipulowania sekwencjami znaków, która oferuje wydajniejszą alternatywę dla operacji na ciągach znaków, szczególnie gdy wymagane są liczne modyfikacje tekstu. Klasa ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdzie konieczne jest dokonywanie wielu operacji dodawania lub modyfikowania ciągów znaków, ponieważ w przeciwieństwie do ciągów (String), operacje wykonywane za pomocą StringBuilder nie prowadzą do tworzenia wielu niepotrzebnych obiektów w pamięci.

Przykład użycia StringBuilder

Poniżej znajduje się przykład użycia StringBuilder do budowania i modyfikowania ciągu znaków w Javie:

public class StringBuilderExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja StringBuilder z początkowym ciągiem
    StringBuilder sb = new StringBuilder("Witaj");
    
    // Dodanie ciągu znaków do istniejącego StringBuilder
    sb.append(", świecie!");
    
    // Wstawienie ciągu znaków na określoną pozycję
    sb.insert(7, " piękny");
    
    // Usunięcie fragmentu ciągu znaków
    sb.delete(13, 20);
    
    // Odwrócenie ciągu znaków
    sb.reverse();
    
    // Przywrócenie do pierwotnego ułożenia
    sb.reverse();
    
    // Zamiana fragmentu ciągu znaków
    sb.replace(7, 13, "wspaniały");
    
    // Wyświetlenie końcowego wyniku
    System.out.println(sb.toString());
  }
}

Komentarze do kodu

 • Inicjalizacja StringBuilder: Tworzymy nowy obiekt StringBuilder z początkowym tekstem “Witaj”.
 • Metoda append: Dodajemy dodatkowy tekst “, świecie!” do naszego obiektu StringBuilder.
 • Metoda insert: Wstawiamy słowo ” piękny” na siódmą pozycję w naszym ciągu znaków (licząc od zera).
 • Metoda delete: Usuwamy fragment ciągu znaków od trzynastej do dwudziestej pozycji.
 • Metoda reverse: Odwracamy ciąg znaków, a następnie przywracamy go do pierwotnego ułożenia, wykonując reverse ponownie.
 • Metoda replace: Zmieniamy fragment “piękny” na “wspaniały” w naszym ciągu znaków.
 • Wyświetlenie wyniku: Na końcu, przy pomocy metody toString, konwertujemy nasz obiekt StringBuilder na ciąg znaków (String) i wyświetlamy go.

Podsumowanie

StringBuilder jest niezastąpionym narzędziem w Javie dla wszystkich, którzy potrzebują efektywnie modyfikować i manipulować tekstami. Dzięki metodzie append, insert, delete, reverse, i replace, StringBuilder pozwala na płynne i wydajne tworzenie oraz zmianę ciągów znaków bez niepotrzebnego obciążania pamięci tworzeniem wielu obiektów String. Używanie StringBuilder jest zalecane w sytuacjach, gdzie wymagane są intensywne operacje na tekście, co czyni go nieocenionym narzędziem w arsenale każdego programisty Javy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top