Pętla while i do while w Java

Pętle while i do-while są fundamentalnymi strukturami kontrolnymi w języku Java, umożliwiającymi wykonanie bloku kodu wielokrotnie na podstawie spełnienia określonego warunku. Chociaż są do siebie podobne, istnieją między nimi kluczowe różnice, które decydują o ich zastosowaniu w różnych scenariuszach programistycznych.

Przykład kodu: Demonstracja użycia pętli while i do-while

Rozważmy scenariusz, w którym chcemy wyświetlić liczby od 1 do 10, używając obu typów pętli.

public class LoopDemo {
  public static void main(String[] args) {
    int i = 1; // Inicjalizacja licznika

    // Demonstracja pętli while
    System.out.println("Pętla while:");
    while (i <= 10) { // Warunek kontynuacji pętli
      System.out.print(i + " "); // Wyświetlenie wartości licznika
      i++; // Inkrementacja licznika
    }

    // Przygotowanie licznika do pętli do-while
    i = 1; // Reset licznika do wartości początkowej

    // Demonstracja pętli do-while
    System.out.println("\nPętla do-while:");
    do {
      System.out.print(i + " "); // Wyświetlenie wartości licznika
      i++; // Inkrementacja licznika
    } while (i <= 10); // Warunek kontynuacji pętli
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Pętla while: Sprawdza warunek na początku każdej iteracji. Jeśli warunek jest prawdziwy, blok kodu wewnątrz pętli jest wykonywany. W powyższym przykładzie, pętla while kontynuuje swoje działanie, dopóki wartość licznika i jest mniejsza lub równa 10.
 • Pętla do-while: Wykonuje blok kodu raz przed sprawdzeniem warunku na końcu pętli. Oznacza to, że blok kodu zostanie wykonany przynajmniej raz, niezależnie od początkowej wartości warunku. W naszym przykładzie, pętla do-while również wyświetla liczby od 1 do 10, ale gwarantuje wykonanie swojego ciała przynajmniej raz.

Kluczowe różnice

 • Pętla while może potencjalnie nie wykonać się ani razu, jeśli warunek nie jest spełniony od początku.
 • Pętla do-while wykona się przynajmniej raz, nawet jeśli warunek jest nieprawdziwy przy pierwszym sprawdzeniu.

Podsumowanie

Pętle while i do-while w Java są podstawowymi narzędziami do implementacji pętli w programach. Wybór między nimi zależy od wymagań dotyczących logiki programu, w tym od tego, czy blok kodu powinien zostać wykonany przynajmniej raz niezależnie od warunku (do-while) czy też nie (while). Zrozumienie działania i różnic między tymi pętlami jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania struktur kontrolnych w języku Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top