Tablice

Tablice w JavaScript są używane do przechowywania wielu wartości w jednej zmiennej. Umożliwiają one przechowywanie listy danych w uporządkowany sposób. Dzięki tablicom możemy łatwo manipulować danymi, takimi jak dodawanie, usuwanie oraz przeszukiwanie elementów wewnątrz tablicy. W tej lekcji przejdziemy przez podstawy użycia tablic w JavaScript, pokazując różne metody i operacje, które można na nich wykonywać.

Przykład użycia tablic

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia tablic w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia tablic w JavaScript</h3>
  <script>
    // Deklaracja tablicy z kilkoma elementami
    let fruits = ["Apple", "Banana", "Cherry"];
    console.log("Początkowa tablica owoców:", fruits);

    // Dodanie elementu na koniec tablicy
    fruits.push("Orange");
    console.log("Tablica po dodaniu pomarańczy:", fruits);

    // Usunięcie ostatniego elementu z tablicy
    fruits.pop();
    console.log("Tablica po usunięciu ostatniego elementu:", fruits);

    // Dodanie elementu na początku tablicy
    fruits.unshift("Strawberry");
    console.log("Tablica po dodaniu truskawki na początek:", fruits);

    // Usunięcie pierwszego elementu z tablicy
    fruits.shift();
    console.log("Tablica po usunięciu pierwszego elementu:", fruits);

    // Znalezienie indeksu elementu w tablicy
    let bananaIndex = fruits.indexOf("Banana");
    console.log("Indeks banana w tablicy:", bananaIndex);

    // Usunięcie elementu z tablicy na podstawie indeksu
    fruits.splice(bananaIndex, 1);
    console.log("Tablica po usunięciu banana:", fruits);

    // Kopiowanie tablicy
    let fruitsCopy = fruits.slice();
    console.log("Kopia tablicy owoców:", fruitsCopy);
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie zaprezentowano różne operacje, które można wykonać na tablicach w JavaScript, takie jak:

 • Dodawanie elementów na koniec (push) i początek (unshift) tablicy.
 • Usuwanie elementów z końca (pop) i początku (shift) tablicy.
 • Szukanie indeksu elementu w tablicy (indexOf).
 • Usuwanie elementów z tablicy na podstawie indeksu (splice).
 • Kopiowanie tablicy (slice).

Podsumowanie

Tablice w JavaScript są niezwykle potężnym narzędziem, które umożliwia efektywne zarządzanie kolekcjami danych. Dzięki wielu dostępnym metodom, manipulacja danymi w tablicach jest szybka i intuicyjna. W tej lekcji przedstawiliśmy podstawowe operacje na tablicach, które są fundamentem dla bardziej zaawansowanych operacji i algorytmów, z którymi możesz się spotkać podczas dalszej nauki programowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top