Jakie są wbudowane typy danych w Pythonie?

Python, jako dynamicznie typowany język programowania, oferuje szeroką gamę wbudowanych typów danych, które ułatwiają programistom realizację różnorodnych zadań. Wbudowane typy danych można podzielić na kilka kategorii: typy numeryczne, sekwencyjne, mapowania, zestawy oraz logiczne i specjalne. Każdy z nich pełni określoną rolę i ma swoje specyficzne zastosowania.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

# Demonstracja użycia wbudowanych typów danych w Pythonie

# Typy numeryczne: int, float, complex
number_int = 10 # Liczba całkowita
number_float = 10.5 # Liczba zmiennoprzecinkowa
number_complex = 3+5j # Liczba zespolona

# Typy sekwencyjne: str, list, tuple
text = "Hello, Python!" # Łańcuch znaków
my_list = [1, "Python", 3.14] # Lista - zbiór elementów
my_tuple = ("apple", "banana", "cherry") # Krotka - niemodyfikowalna lista

# Typ mapowania: dict
my_dict = {"name": "John", "age": 30} # Słownik - pary klucz-wartość

# Typy zestawów: set, frozenset
my_set = {1, 2, 3, 4, 5} # Zestaw - nieuporządkowana kolekcja unikalnych elementów
my_frozenset = frozenset(["apple", "banana", "cherry"]) # Niemodyfikowalny zestaw

# Typ logiczny: bool
is_programming_fun = True # Wartość logiczna

# Typ specjalny: NoneType
nothing = None # Brak wartości

# Wyświetlenie typów zmiennych
print(type(number_int)) # <class 'int'>
print(type(number_float)) # <class 'float'>
print(type(number_complex)) # <class 'complex'>
print(type(text)) # <class 'str'>
print(type(my_list)) # <class 'list'>
print(type(my_tuple)) # <class 'tuple'>
print(type(my_dict)) # <class 'dict'>
print(type(my_set)) # <class 'set'>
print(type(my_frozenset)) # <class 'frozenset'>
print(type(is_programming_fun)) # <class 'bool'>
print(type(nothing)) # <class 'NoneType'>

Podsumowanie

Wbudowane typy danych w Pythonie zapewniają programistom potężne narzędzia do reprezentacji i manipulacji danymi. Znajomość tych typów i ich właściwości jest kluczowa dla efektywnego programowania w Pythonie. Od prostych typów numerycznych po bardziej złożone struktury danych jak listy czy słowniki, Python oferuje elastyczność i wygodę, pozwalając na skupienie się na rozwiązywaniu problemów, a nie na zarządzaniu pamięcią i innymi niskopoziomowymi aspektami programowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top