Gradienty

CSS3 wprowadził wiele nowych możliwości stylizacji, w tym gradienty, które pozwalają na płynne przejścia między dwoma lub więcej kolorami. Gradienty mogą być liniowe lub radialne i mogą znacznie wzbogacić wygląd strony internetowej bez konieczności używania obrazów. W tej lekcji przyjrzymy się różnym typom gradientów, jakie oferuje CSS3, oraz ich zastosowaniu.

Przykłady użycia gradientów

Liniowy gradient

Liniowy gradient (linear gradient) tworzy płynne przejście kolorów wzdłuż linii. Możemy określić kierunek tego przejścia oraz kolory, które mają się w nim znajdować.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład gradientu liniowego w CSS3</title>
  <style>
    .linear-gradient {
      /* Definicja gradientu liniowego */
      background-image: linear-gradient(to right, red, yellow);
      height: 100px;
      width: 100%;
      text-align: center;
      line-height: 100px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="linear-gradient">Gradient liniowy</div>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie linear-gradient(to right, red, yellow) definiuje gradient liniowy, który przechodzi od koloru czerwonego do żółtego w kierunku poziomym (od lewej do prawej).

Gradient radialny

Gradient radialny (radial gradient) tworzy płynne przejście kolorów promieniście, od jednego punktu do krawędzi.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład gradientu radialnego w CSS3</title>
  <style>
    .radial-gradient {
      /* Definicja gradientu radialnego */
      background-image: radial-gradient(circle, red, yellow);
      height: 100px;
      width: 100%;
      text-align: center;
      line-height: 100px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="radial-gradient">Gradient radialny</div>
</body>
</html>

W tym przypadku radial-gradient(circle, red, yellow) definiuje gradient radialny, który przechodzi od czerwonego do żółtego, tworząc efekt koła.

Możliwe wartości dla gradientów

W przypadku gradientów, CSS3 oferuje różne opcje konfiguracji, w tym:

 • Kierunek (dla liniowego gradientu): określany słowami kluczowymi (np. to right, to left, to top, to bottom) lub kątem (np. 45deg).
 • Kształt i rozmiar (dla gradientu radialnego): słowa kluczowe takie jak circle lub ellipse, oraz closest-side, farthest-corner, itp., które definiują jak gradient ma się rozciągać.
 • Kolory: możemy określić dowolną liczbę kolorów oraz ich położenie w gradientzie. Kolory mogą być definiowane jako słowa kluczowe (np. red), wartości RGB (np. rgb(255,0,0)), HEX (np. #FF0000), HSL (np. hsl(0, 100%, 50%)), itp.

Podsumowanie

Gradienty w CSS3 są potężnym narzędziem, które pozwala na tworzenie bogatych tła bez użycia obrazów. Dzięki szerokiej gamie konfiguracji, od prostych liniowych gradientów po zaawansowane gradienty radialne z różnymi kształtami i rozmiarami, deweloperzy mają do dyspozycji wiele możliwości stylizacji swoich stron. Gradienty mogą być stosowane nie tylko jako tło dla elementów strony, ale także dla tekstu, ramki oraz innych efektów wizualnych, oferując twórcom stron internetowych niezliczone sposoby na zwiększenie atrakcyjności wizualnej ich projektów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top