Listy

Listy w HTML są jednym z podstawowych elementów strukturalnych, służąc do przedstawiania informacji w uporządkowany (ol) lub nieuporządkowany (ul) sposób. CSS3 oferuje różnorodne sposoby na stylizację list, umożliwiając deweloperom tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych elementów interfejsu użytkownika. W tej lekcji omówimy różne metody stylizacji list, w tym zmianę typu znaczników, stylowanie punktorów oraz dostosowywanie położenia listy.

Przykłady stylizacji list

W poniższym przykładzie zaprezentujemy kilka technik stylizacji list, w tym zmianę wyglądu punktorów, użycie obrazków jako punktorów oraz modyfikację marginesów i wcięć.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Stylizowanie list w CSS3</title>
  <style>
    /* Usunięcie domyślnych marginesów dla listy */
    ul {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    /* Stylizacja listy z klasą .custom-list */
    .custom-list {
      list-style-type: none; /* Usunięcie domyślnych punktorów */
      padding-left: 20px; /* Dodanie wcięcia */
    }

    .custom-list li {
      padding-bottom: 10px; /* Odstępy między elementami listy */
    }

    /* Stylizacja punktorów za pomocą obrazków */
    .image-list {
      list-style-type: none; /* Usunięcie domyślnych punktorów */
      padding-left: 0;
    }

    .image-list li {
      background: url('path/to/image.jpg') no-repeat left center; /* Użycie obrazka jako punktora */
      padding-left: 40px; /* Wcięcie tekstu, aby nie nakładał się na obrazek */
      margin-bottom: 5px; /* Odstęp między elementami listy */
    }

    /* Stylizacja listy z użyciem różnych typów punktorów */
    .styled-list {
      list-style-type: square; /* Kwadratowe punktory */
      margin-left: 20px; /* Wcięcie całej listy */
    }

    .styled-list li {
      text-align: left; /* Wyrównanie tekstu do lewej */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h3>Zwykła lista nieuporządkowana</h3>
  <ul class="custom-list">
    <li>Element 1</li>
    <li>Element 2</li>
    <li>Element 3</li>
  </ul>

  <h3>Lista z obrazkami jako punktorami</h3>
  <ul class="image-list">
    <li>Element A</li>
    <li>Element B</li>
    <li>Element C</li>
  </ul>

  <h3>Lista z kwadratowymi punktorami</h3>
  <ul class="styled-list">
    <li>Element X</li>
    <li>Element Y</li>
    <li>Element Z</li>
  </ul>
</body>
</html>

Opis przykładów

 • Zwykła lista nieuporządkowana: Stylizacja listy poprzez usunięcie domyślnych punktorów i dodanie wcięcia.
 • Lista z obrazkami jako punktorami: Demonstracja użycia obrazków zamiast standardowych punktorów listy. W tym przykładzie, obrazek jest ustawiany jako tło każdego elementu listy li, a tekst jest wcięty, aby nie nakładać się na obrazek.
 • Lista z kwadratowymi punktorami: Prezentacja modyfikacji typu punktorów na kwadratowe oraz dostosowanie wcięcia całej listy i wyrównania tekstu elementów listy.

Różne możliwości stylizacji list w CSS3

CSS3 oferuje szeroki zakres właściwości do stylizacji list, które pozwalają na dostosowanie wyglądu punktorów, wcięć, marginesów oraz wiele innych aspektów. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych właściwości, które można wykorzystać do stylizacji list:

 • list-style-type: Określa typ punktorów dla listy. Możliwe wartości to między innymi none (brak punktorów), disc, circle, square, decimal, lower-alpha, upper-alpha i wiele innych.
 • list-style-image: Pozwala na użycie obrazka jako punktora listy. Wartość tej właściwości to URL do obrazka, np. url('path/to/image.png').
 • list-style-position: Określa, czy punktory mają być wyświetlane wewnątrz czy na zewnątrz linii elementów listy. Możliwe wartości to inside i outside.
 • list-style: Skrócona właściwość pozwalająca na ustawienie list-style-type, list-style-position i list-style-image w jednej deklaracji.
 • padding i margin: Właściwości te służą do kontrolowania odstępów wokół i między elementami listy. Mogą być stosowane zarówno do całej listy (ul, ol), jak i do poszczególnych elementów listy (li).

Przykładowo, aby ustawić obrazek jako punktor i dostosować wcięcie tekstu w liście, można użyć następujących stylów:

.custom-list {
  list-style-image: url('path/to/icon.png');
  list-style-position: inside;
  padding-left: 0;
}

.custom-list li {
  margin-bottom: 10px; /* Odstępy między elementami listy */
  padding-left: 10px; /* Dodatkowe wcięcie dla tekstu */
}

Podsumowanie

Stylizacja list w CSS3 oferuje deweloperom potężne narzędzia do tworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych elementów interfejsu użytkownika. Dzięki różnorodności właściwości CSS, listy mogą być dostosowane do potrzeb każdego projektu, od prostych list tekstowych po zaawansowane menu nawigacyjne z obrazkami jako punktorami. Kluczowym aspektem efektywnej stylizacji list jest zrozumienie i odpowiednie zastosowanie właściwości takich jak list-style-type, list-style-image, list-style-position, oraz kontroli nad marginesami i wcięciami. Wiedza na temat tych właściwości pozwala na tworzenie czytelnych, estetycznie przyjemnych i zgodnych z najnowszymi trendami w projektowaniu stron internetowych list.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top