Metoda main w Java

Metoda main w Java stanowi punkt wejścia dla każdego programu. Jest to konwencja znana w wielu językach programowania, która w Java przyjmuje bardzo specyficzną formę. Rozumienie roli i działania metody main jest kluczowe dla każdego, kto zaczyna swoją przygodę z Javą, ponieważ to właśnie tutaj rozpoczyna się wykonanie programu. Metoda main jest „bramą”, przez którą środowisko uruchomieniowe Javy wprowadza kontrolę nad kodem napisanym przez programistę.

Przykład kodu: Prosty program w Java

Poniższy kod demonstruje prosty program w Java, który wykorzystuje metodę main do uruchomienia i wyświetlenia wiadomości powitalnej.

public class HelloWorld {
  // Główna metoda programu
  public static void main(String[] args) {
    // Wyświetlenie wiadomości powitalnej
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Komentarze do kodu

 • Definicja klasy HelloWorld: Każdy kod w Java musi należeć do klasy. W tym przypadku tworzymy klasę HelloWorld.
 • Metoda main:
  • public: Słowo kluczowe oznaczające, że metoda jest dostępna z każdego miejsca.
  • static: Pozwala na wywołanie metody bez tworzenia instancji klasy.
  • void: Metoda nie zwraca żadnej wartości.
  • main: Nazwa metody, którą środowisko uruchomieniowe Javy szuka jako punktu startowego programu.
  • String[] args: Parametr args jest tablicą łańcuchów znaków, która może przechowywać argumenty wywołania linii poleceń.
 • Wyświetlenie wiadomości: System.out.println("Hello, World!"); jest instrukcją, która korzysta z standardowego strumienia wyjścia, aby wyświetlić ciąg znaków na konsoli.

Jak to działa?

Gdy program jest uruchamiany, środowisko wykonawcze Javy (JRE) szuka klasy zdefiniowanej przez użytkownika, która zawiera metodę main z sygnaturą zgodną z przedstawioną powyżej. Ta metoda staje się początkiem wykonania programu. Argumenty przekazane do programu przez linię poleceń są dostępne w tablicy args.

Podsumowanie

Metoda main w Java jest fundamentalnym elementem każdego programu, stanowiąc jego punkt wejścia. Jej specyficzna sygnatura jest standardem, który musi być spełniony, aby program mógł być uruchomiony przez JRE. Dzięki metodzie main, programiści mają jasno zdefiniowany początek swojego kodu, od którego rozpoczyna się wykonanie aplikacji. Jest to pierwszy krok do stworzenia nawet najbardziej złożonych programów w Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top