Selektory CSS

Selektory CSS są jednym z fundamentów technologii CSS (Cascading Style Sheets), umożliwiających stylizację elementów strony internetowej. Dzięki selektorom możemy precyzyjnie określić, do których elementów na stronie mają być zastosowane określone style. W tej lekcji przyjrzymy się różnym typom selektorów, ich częściom składowym oraz zasadom, na których działają.

Czym są selektory?

Selektor w CSS to wzorzec, który identyfikuje elementy na stronie internetowej, do których mają być zastosowane określone reguły stylów. Selektory mogą wskazywać na jeden element, grupę elementów, elementy w określonym kontekście lub elementy spełniające określone kryteria.

Części składowe selektora

Selektor może składać się z różnych części, takich jak:

 • Nazwa elementu: bezpośrednio wskazuje na elementy HTML, np. p dla paragrafów.
 • Klasa: poprzedzona kropką, np. .klasa, wybiera elementy z określoną wartością atrybutu class.
 • Identyfikator: poprzedzony znakiem hash (#), np. #identyfikator, wybiera element z określoną wartością atrybutu id.
 • Atrybuty: w nawiasach kwadratowych, np. [type="text"], wybiera elementy na podstawie atrybutów i ich wartości.
 • Pseudoklasy: poprzedzone dwukropkiem, np. :hover, wybiera elementy w określonym stanie.
 • Pseudoelementy: poprzedzone dwoma dwukropkami, np. ::before, pozwalają na stylizację określonych części elementu.

Podstawowe typy selektorów

 1. Selektor typu: wybiera wszystkie elementy danego typu, np. div wybiera wszystkie elementy <div>.
 2. Selektor klasy: .nazwa-klasy wybiera wszystkie elementy z określoną klasą.
 3. Selektor identyfikatora: #id wybiera konkretny element o danym identyfikatorze.
 4. Selektor atrybutu: [atrybut="wartość"] wybiera elementy z określonym atrybutem i wartością.
 5. Selektor potomków: div p wybiera wszystkie <p> będące potomkami <div>.
 6. Selektor bezpośrednich potomków: div > p wybiera wszystkie <p>, które są bezpośrednimi potomkami <div>.
 7. Selektor sąsiadów: h2 + p wybiera paragrafy bezpośrednio następujące po nagłówkach <h2>.
 8. Selektor uniwersalny: * wybiera wszystkie elementy na stronie.

Podsumowanie

Selektory CSS są niezbędnym narzędziem dla każdego webmastera, pozwalającym na precyzyjne zastosowanie stylów do wybranych elementów strony. Ich zrozumienie i właściwe użycie ma kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy nad wyglądem stron internetowych. Dzięki różnorodności typów selektorów, możliwe jest szczegółowe dostosowanie prezentacji treści, poprawiając zarówno estetykę, jak i użyteczność serwisów internetowych.

Scroll to Top