Nazwy identyfikatorów w Java

Prawidłowe nazywanie identyfikatorów w języku Java jest kluczowym elementem pisania czytelnego, łatwego do zrozumienia i utrzymania kodu. Identyfikatory to nazwy zmiennych, metod, klas, interfejsów i pakietów używanych w programie. Java, jako język o silnym typowaniu, wymaga przestrzegania określonych konwencji nazewniczych, które nie tylko ułatwiają prace programisty, ale także zwiększają czytelność kodu dla innych.

Przykład kodu: Definicja klasy i jej metod w Java

// Klasa reprezentująca prosty kalkulator
public class SimpleCalculator {
  // Pole przechowujące wynik ostatniej operacji
  private double lastResult;

  // Konstruktor klasy SimpleCalculator
  public SimpleCalculator() {
    this.lastResult = 0.0;
  }

  // Metoda do dodawania dwóch liczb
  public double addNumbers(double number1, double number2) {
    lastResult = number1 + number2;
    return lastResult;
  }

  // Metoda do odejmowania dwóch liczb
  public double subtractNumbers(double number1, double number2) {
    lastResult = number1 - number2;
    return lastResult;
  }

  // Metoda zwracająca wynik ostatniej operacji
  public double getLastResult() {
    return lastResult;
  }
}

Komentarze do kodu

 • Nazwa klasy SimpleCalculator: Zgodnie z konwencją w Java, nazwy klas powinny być zapisane w CamelCase, zaczynając od wielkiej litery. Każde kolejne słowo w nazwie także zaczyna się od wielkiej litery.
 • Pola klasy lastResult: Nazwy pól (zmiennych instancji) powinny zaczynać się od małej litery, a każde kolejne słowo powinno być rozpoczęte wielką literą (camelCase). Nie używa się podkreślników ani innych separatorów.
 • Metody addNumbers, subtractNumbers, getLastResult: Podobnie jak w przypadku pól, nazwy metod powinny być zapisywane w camelCase, co ułatwia ich odróżnienie i zapewnia spójność kodu.

Zasady nazywania identyfikatorów w Java

 1. Klasy i interfejsy: Nazwy powinny być rzeczownikami i zaczynać się od wielkiej litery. Używa się notacji CamelCase.
 2. Metody: Nazwy powinny być czasownikami, zaczynać się od małej litery, a każde kolejne słowo rozpoczynać od wielkiej.
 3. Zmienne: Podobnie jak metody, zaczynają się od małej litery w notacji camelCase. Nazwy powinny być opisowe i jasno wskazywać na przeznaczenie zmiennej.
 4. Stałe: Używa się wielkich liter, a poszczególne słowa oddziela się podkreślnikami (UPPER_CASE).

Podsumowanie

Prawidłowe nazywanie identyfikatorów w Java ma fundamentalne znaczenie dla czytelności i łatwości utrzymania kodu. Konsekwentne stosowanie się do przyjętych konwencji nazewniczych ułatwia zrozumienie struktury i działania programu, co jest kluczowe w pracy zespołowej oraz przy długoterminowym utrzymaniu projektu. Przyjęte konwencje pomagają w szybkim identyfikowaniu typów identyfikatorów oraz ich zastosowania, co przekłada się na ogólną jakość i efektywność pracy programisty.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top