object-fit w css3

W CSS3, właściwość object-fit kontroluje sposób, w jaki zawartość (zazwyczaj obrazy lub wideo) jest dopasowywana do rozmiarów swojego kontenera, bez zmiany proporcji. Jest to szczególnie przydatne w projektowaniu responsywnym, gdzie elementy mediów muszą się dostosowywać do różnych rozmiarów ekranów, zachowując swoją jakość i proporcje. object-fit może przyjmować kilka wartości, takich jak fill, contain, cover, none, scale-down, każda z nich wpływając na sposób wyświetlania obrazu lub wideo w kontenerze.

Przykład użycia object-fit

Poniżej znajduje się przykład pokazujący różne wartości object-fit zastosowane do obrazów.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady object-fit w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      width: 200px;
      height: 150px;
      overflow: hidden;
      margin: 20px auto; /* Centrowanie kontenera */
    }
    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
      display: block;
    }
    .fill { object-fit: fill; }
    .contain { object-fit: contain; }
    .cover { object-fit: cover; }
    .none { object-fit: none; }
    .scale-down { object-fit: scale-down; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container fill">
    <img src="obraz.jpg" alt="Fill">
    <!-- Wypełnia kontener, ignorując proporcje -->
  </div>
  <div class="container contain">
    <img src="obraz.jpg" alt="Contain">
    <!-- Zachowuje proporcje, pasuje do kontenera -->
  </div>
  <div class="container cover">
    <img src="obraz.jpg" alt="Cover">
    <!-- Zachowuje proporcje, wypełnia kontener -->
  </div>
  <div class="container none">
    <img src="obraz.jpg" alt="None">
    <!-- Zachowuje oryginalne rozmiary, ignoruje kontener -->
  </div>
  <div class="container scale-down">
    <img src="obraz.jpg" alt="Scale-down">
    <!-- Zachowuje proporcje, skaluje w dół jeśli potrzeba -->
  </div>
</body>
</html>

Możliwe wartości object-fit

 1. fill: Obraz zostanie rozciągnięty, aby wypełnić cały kontener, co może prowadzić do zniekształcenia.
 2. contain: Obraz będzie skalowany, aby zmieścić się w kontenerze, zachowując proporcje, co może spowodować, że niektóre części kontenera pozostaną puste.
 3. cover: Obraz będzie skalowany, aby całkowicie pokryć kontener, zachowując proporcje. Część obrazu może zostać przycięta.
 4. none: Obraz zachowa swoje naturalne rozmiary, ignorując rozmiar kontenera.
 5. scale-down: Zachowuje się jak none lub contain – wybiera mniejsze z dwóch, nie powiększając obrazu.

Podsumowanie

Właściwość object-fit w CSS3 jest niezwykle użyteczna przy adaptacyjnym projektowaniu stron internetowych, pozwalając na elastyczne dopasowanie mediów do różnych rozmiarów kontenerów bez utraty jakości czy proporcji. Zrozumienie i właściwe wykorzystanie tej właściwości może znacząco poprawić estetykę i funkcjonalność responsywnych projektów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top