F-strings w Pythonie

F-strings, wprowadzone w Pythonie 3.6, stanowią szybki i czytelny sposób na formatowanie łańcuchów znaków. Umożliwiają one osadzanie wyrażeń wewnątrz stringów, co znacznie upraszcza pracę z tekstem, zwłaszcza przy włączaniu do niego zmiennych i wykonywaniu operacji. W tym artykule przyjrzymy się, jak używać f-strings do tworzenia przejrzystego i efektywnego kodu.

Podstawy f-strings

F-strings, czyli formatted string literals, rozpoczynają się od literki f przed początkowym cudzysłowem. Wewnątrz tych stringów, w nawiasach klamrowych {}, możemy umieścić dowolne wyrażenia Pythona, które zostaną obliczone i umieszczone w miejscu nawiasów.

# Przykład podstawowego użycia f-string
userName = "Jan"
userAge = 30
message = f"Witaj, {userName}! Masz {userAge} lat."
print(message)

Zalety f-strings

  1. Czytelność: Kod jest łatwiejszy do zrozumienia na pierwszy rzut oka.
  2. Wygodę: Nie musimy już używać konkatenacji stringów czy str.format().
  3. Wydajność: F-strings są szybsze od innych metod formatowania w Pythonie.

Przykłady zaawansowanego użycia

F-strings pozwalają na osadzanie wyrażeń, wywoływanie funkcji, a nawet formatowanie liczb. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Zaokrąglanie liczb
piValue = 3.14159
message = f"Wartość Pi to około {piValue:.2f}"
print(message)

Operacje matematyczne

totalCost = 199.99
quantity = 3
message = f"Całkowity koszt: {totalCost * quantity} zł"
print(message)

Podsumowanie

F-strings znacząco ułatwiają formatowanie tekstów w Pythonie, czyniąc kod bardziej zwięzłym, czytelnym i wydajnym. Dzięki nim można łatwo wpleść zmienne, wyrażenia oraz wykonywać operacje bezpośrednio w łańcuchach znaków. Są one przydatne nie tylko do tworzenia wiadomości dla użytkownika, ale też do debugowania i logowania informacji. Warto zacząć stosować f-strings w swoich projektach, aby poprawić jakość i szybkość pisania kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top