Web Workers

Web Workers to potężna funkcjonalność HTML5, która pozwala na uruchamianie skryptów JavaScript w tle, na osobnych wątkach, bez wpływu na wydajność interfejsu użytkownika. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie kosztownych obliczeń lub operacji bez zacinania się strony internetowej. Ta funkcjonalność jest nieoceniona w aplikacjach webowych wymagających intensywnych obliczeń lub w przypadku, gdy potrzebujemy asynchronicznie przetwarzać dane bez zakłócania głównego wątku strony.

Przykład użycia Web Worker

W tym przykładzie pokażemy, jak utworzyć prostego Web Workera, który będzie wykonywał obliczenia w tle, a następnie zwracał wynik do głównego wątku strony.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład użycia Web Worker</title>
  <script>
    // Sprawdzenie, czy przeglądarka wspiera Web Workers
    if (window.Worker) {
      // Inicjalizacja Web Workera
      const myWorker = new Worker('worker.js');

      // Nasłuchiwanie na wiadomość z powrotem od Workera
      myWorker.onmessage = function(e) {
        document.getElementById('result').textContent = 
          'Wynik obliczeń: ' + e.data;
      };

      // Wysyłanie wiadomości do Workera
      myWorker.postMessage('Rozpocznij obliczenia');
    } else {
      document.getElementById('result').textContent = 
        'Twoja przeglądarka nie wspiera Web Workers.';
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3>Web Workers w HTML5</h3>
  <button onclick="myWorker.postMessage('Rozpocznij obliczenia')">Rozpocznij Obliczenia</button>
  <p id="result"></p>
</body>
</html>

W powyższym kodzie, worker.js jest zewnętrznym plikiem, który będzie zawierał logikę wykonującą obliczenia w tle. Przykład worker.js może wyglądać tak:

// Plik worker.js
onmessage = function(e) {
  console.log('Wiadomość otrzymana od głównego skryptu');
  let result = 0;
  // Proste obliczenie dla przykładu
  for (let i = 0; i < 1000000; i++) {
    result += i;
  }
  console.log('Wysyłanie wiadomości z powrotem do głównego skryptu');
  postMessage(result);
};

Podsumowanie

Web Workers oferują potężne możliwości do tworzenia responsywnych i wydajnych aplikacji webowych, umożliwiając wykonywanie intensywnych obliczeń w tle, bez wpływu na działanie interfejsu użytkownika. Dzięki oddzieleniu ciężkich operacji od głównego wątku, użytkownicy mogą cieszyć się płynnym i szybkim działaniem aplikacji. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać, czy przeglądarka użytkownika wspiera tę funkcjonalność.

Scroll to Top