BigDecimal i BigInteger w Java

W świecie programowania Java, klasy BigDecimal i BigInteger są niezastąpione, gdy potrzebujemy dokładnych obliczeń arytmetycznych z dużymi liczbami lub operacji na liczbach bez ograniczeń wielkości, które przekraczają zakres typów prymitywnych takich jak int czy double. Te klasy znajdują zastosowanie w finansach, kryptografii, naukach przyrodniczych i wszędzie tam, gdzie precyzja i wielkość mają znaczenie. Poniżej przedstawiony jest przykład użycia tych klas do wykonania operacji matematycznych.

Przykład kodu: Obliczanie potęgi i pierwiastka kwadratowego

import java.math.BigDecimal;
import java.math.BigInteger;
import java.math.RoundingMode;

public class BigNumbersExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie wielkich liczb
    BigInteger bigInt = new BigInteger("12345678901234567890");
    BigDecimal bigDec = new BigDecimal("12345.678901234567890");

    // Dodawanie dużych liczb całkowitych
    BigInteger sumBigInt = bigInt.add(new BigInteger("98765432109876543210"));
    System.out.println("Suma BigInteger: " + sumBigInt);

    // Dodawanie dużych liczb dziesiętnych
    BigDecimal sumBigDec = bigDec.add(new BigDecimal("98765.43210987654321"));
    System.out.println("Suma BigDecimal: " + sumBigDec);

    // Obliczanie potęgi liczby BigDecimal
    BigDecimal powBigDec = bigDec.pow(2);
    System.out.println("Potęga BigDecimal: " + powBigDec);

    // Obliczanie pierwiastka kwadratowego z BigDecimal
    BigDecimal sqrtBigDec = bigDec.sqrt(new java.math.MathContext(10,
    RoundingMode.HALF_UP));
    System.out.println("Pierwiastek BigDecimal: " + sqrtBigDec);
  }
}

Komentarze do kodu

 • Tworzenie instancji: BigInteger i BigDecimal są tworzone z łańcuchów znaków, co pozwala na inicjalizację bardzo dużych wartości, które nie mieszczą się w standardowych typach danych.
 • Operacje arytmetyczne: Klasy te oferują metody do wykonywania operacji matematycznych takich jak dodawanie (add), odejmowanie (subtract), mnożenie (multiply), dzielenie (divide) oraz obliczanie potęgi (pow) i pierwiastka kwadratowego (sqrt).
 • Precyzja i zaokrąglanie: Przy obliczeniach na liczbach dziesiętnych (BigDecimal), możemy kontrolować precyzję i sposób zaokrąglania wyniku, co jest krytyczne w wielu zastosowaniach.

Podsumowanie

BigDecimal i BigInteger w Javie to potężne narzędzia do pracy z bardzo dużymi liczbami lub tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja obliczeń. Są one nieocenione w aplikacjach finansowych, naukowych i wszędzie tam, gdzie standardowe typy prymitywne nie spełniają wymagań. Użycie tych klas umożliwia realizację złożonych operacji matematycznych z pełną kontrolą nad precyzją i zaokrąglaniem wyników, co zapewnia niezbędną dokładność w krytycznych aplikacjach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top