Zmienna ilość argumentów w Java

Java oferuje mechanizm umożliwiający definiowanie funkcji (metod), które mogą przyjmować zmienną liczbę argumentów. Taka funkcjonalność jest szczególnie przydatna, gdy nie wiemy z góry, ile argumentów będzie przekazanych do metody, lub chcemy stworzyć metodę uniwersalną, obsługującą różną liczbę parametrów wejściowych. Zmienna ilość argumentów w Java jest realizowana za pomocą mechanizmu varargs (Variable Arguments).

Przykład kodu: Sumowanie dowolnej liczby liczb całkowitych

public class VarargsExample {

  // Metoda sumująca dowolną liczbę argumentów
  public static int sum(int... numbers) {
    int total = 0;
    for (int number : numbers) {
      total += number; // Dodaje kolejne liczby do sumy
    }
    return total; // Zwraca wynik sumowania
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Przykładowe wywołania metody sum
    System.out.println("Suma 1, 2, 3: " + sum(1, 2, 3));
    System.out.println("Suma 10, 20, 30, 40: " + sum(10, 20, 30, 40));
    System.out.println("Suma bez argumentów: " + sum());
  }
}

Komentarze do kodu

 • Metoda sum jest zdefiniowana z użyciem składni varargs (int... numbers), co oznacza, że może przyjmować zmienną liczbę argumentów typu int. Argumenty te są traktowane jako tablica wewnątrz metody.
 • Pętla for-each jest używana do iteracji po wszystkich przekazanych liczbach i sumowania ich.
 • Wywołanie metody sum w metodzie main demonstruje jej elastyczność – możemy przekazać dowolną liczbę argumentów typu int, w tym zero argumentów.

Podsumowanie

Mechanizm varargs w Java umożliwia tworzenie metod o dużym stopniu elastyczności, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie liczba argumentów nie jest znana na etapie pisania kodu. Dzięki varargs, kod staje się bardziej zwięzły i czytelny, unikając potrzeby tworzenia wielu przeciążeń tej samej metody dla różnej liczby parametrów. Należy jednak pamiętać o ograniczonym stosowaniu varargs w kontekstach wymagających wysokiej wydajności, ze względu na koszt związany z alokacją i inicjalizacją tablicy argumentów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top